لیگ برتر
فصل 93 - 94

جدول رده بندی

رتبه نام تیم تعداد بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ نفت تهران ۱۷ ۹ ۲ ۶ ۲۴ ۱۳ ۱۱ ۳۳
۲ سپاهان ۱۷ ۹ ۲ ۶ ۲۶ ۱۶ ۱۰ ۳۳
۳ تراکتور سازی ۱۷ ۹ ۴ ۴ ۳۲ ۲۰ ۱۲ ۳۱
۴ فولاد خوزستان ۱۷ ۹ ۴ ۴ ۱۸ ۱۲ ۶ ۳۱
۵ استقلال ۱۷ ۸ ۵ ۴ ۲۹ ۲۲ ۷ ۲۸
۶ سایپا ۱۷ ۶ ۵ ۶ ۱۷ ۱۳ ۴ ۲۴
۷ صبا ۱۷ ۶ ۵ ۶ ۱۹ ۲۰ ۲۴
۸ پرسپولیس ۱۷ ۶ ۷ ۴ ۱۹ ۲۱ ۲۲
۹ پدیده مشهد ۱۷ ۴ ۴ ۹ ۱۸ ۱۷ ۱ ۲۱
۱۰ ذوب آهن ۱۷ ۴ ۶ ۷ ۲۰ ۲۰ ۰ ۱۹
۱۱ استقلال خوزستان ۱۷ ۳ ۵ ۹ ۲۲ ۲۳ ۱۸
۱۲ پیکان ۱۷ ۴ ۷ ۶ ۹ ۱۵ ۱۸
۱۳ گسترش فولاد تبریز ۱۷ ۳ ۷ ۷ ۱۶ ۲۵ ۱۶
۱۴ راه آهن ۱۷ ۴ ۹ ۴ ۱۵ ۲۵ -۱۰ ۱۶
۱۵ نفت مسجد سلیمان ۱۷ ۲ ۷ ۸ ۱۱ ۲۳ -۱۲ ۱۴
۱۶ ملوان ۱۷ ۱ ۸ ۸ ۱۳ ۲۳ -۱۰ ۱۱


برنامه بازی ها


هفته سی ام:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
تراکتور سازی نفت تهران ۲۵ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
سپاهان سایپا ۲۵ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه فولادشهر
صبا فولاد خوزستان ۲۵ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه یادگار امام قم
راه آهن گسترش فولاد تبریز ۲۵ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه راه آهن
پدیده مشهد ذوب آهن ۲۵ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه ثامن‌الائمه
ملوان نفت مسجد سلیمان ۲۵ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه تختی انزلی
استقلال خوزستان پیکان ۲۵ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه تختی اهواز
پرسپولیس استقلال ۲۵ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۷ ورزشگاه آزادی

هفته بیست و نهم:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
ذوب آهن ملوان ۲۰ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه فولادشهر
سایپا استقلال خوزستان ۲۰ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه انقلاب کرج
پیکان راه آهن ۲۰ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه شهدای قدس تهران
نفت تهران صبا ۲۰ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه شهید دستگردی
نفت مسجد سلیمان سپاهان ۲۰ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه بهنام محمدی
گسترش فولاد تبریز پرسپولیس ۲۰ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه یادگار امام تبریز
فولاد خوزستان پدیده مشهد ۲۰ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه غدیر اهواز
استقلال تراکتور سازی ۲۰ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه آزادی

هفته بیست و هشتم:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
ذوب آهن نفت مسجد سلیمان ۱۱ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه فولادشهر
تراکتور سازی گسترش فولاد تبریز ۱۱ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه یادگار امام تبریز
صبا استقلال ۱۱ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه یادگار امام قم
راه آهن سایپا ۱۱ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه راه آهن
پرسپولیس پیکان ۱۱ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه آزادی
پدیده مشهد نفت تهران ۱۱ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه ثامن‌الائمه
ملوان فولاد خوزستان ۱۱ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی انزلی
استقلال خوزستان سپاهان ۱۱ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی اهواز

هفته بیست و هفتم:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
نفت تهران ملوان ۶ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه شهید دستگردی
فولاد خوزستان ذوب آهن ۶ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه غدیر اهواز
سایپا پرسپولیس ۶ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه انقلاب کرج
پیکان تراکتور سازی ۶ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۷ ورزشگاه شهدای قدس تهران
استقلال پدیده مشهد ۴ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۹:۱۵ ورزشگاه آزادی
سپاهان راه آهن ۴ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه فولادشهر
نفت مسجد سلیمان استقلال خوزستان ۴ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۸ ورزشگاه بهنام محمدی
گسترش فولاد تبریز صبا ۴ اردیبهشت ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز

هفته بیست و ششم:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
صبا پیکان ۲۸ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه یادگار امام قم
راه آهن استقلال خوزستان ۲۸ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه راه آهن
پدیده مشهد گسترش فولاد تبریز ۲۸ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه ثامن‌الائمه
ملوان استقلال ۲۸ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه تختی انزلی
پرسپولیس سپاهان ۲۷ فروردین ۹۴ ساعت ۱۹ ورزشگاه آزادی
ذوب آهن نفت تهران ۲۷ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه فولادشهر
تراکتور سازی سایپا ۲۷ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
فولاد خوزستان نفت مسجد سلیمان ۲۷ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز

هفته بیست و پنجم:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
استقلال خوزستان پرسپولیس ۲۳ فروردین ۹۴ ساعت ۱۹ ورزشگاه تختی اهواز
سپاهان تراکتور سازی ۲۳ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه فولادشهر
نفت تهران فولاد خوزستان ۲۳ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهید دستگردی
گسترش فولاد تبریز ملوان ۲۳ فروردین ۹۴ ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا صبا ۲۲ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه انقلاب کرج
پیکان پدیده مشهد ۲۲ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهدای قدس تهران
استقلال ذوب آهن ۲۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۹ ورزشگاه آزادی
نفت مسجد سلیمان راه آهن ۲۱ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه بهنام محمدی

هفته بیست و چهارم:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
پدیده مشهد سایپا ۱۸ فرودین ۹۴ ساعت ۱۷ ورزشگاه ثامن‌الائمه
ملوان پیکان ۱۸ فرودین ۹۴ ساعت ۱۷ ورزشگاه تختی انزلی
ذوب آهن گسترش فولاد تبریز ۱۵ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷ ورزشگاه فولادشهر
صبا سپاهان ۱۵ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷ ورزشگاه یادگار امام قم
فولاد خوزستان استقلال ۱۴ فروردین ۹۴ ساعت ۱۸:۵۵ ورزشگاه غدیر اهواز
تراکتور سازی استقلال خوزستان ۱۴ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷ ورزشگاه یادگار امام تبریز
نفت تهران نفت مسجد سلیمان ۱۴ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷ ورزشگاه شهید دستگردی
پرسپولیس راه آهن ۱۴ فروردین ۹۴ ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه آزادی

هفته بیست و سوم:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
سایپا ملوان ۱۴ فروردین ۹۴ ساعت ۱۷ ورزشگاه انقلاب کرج
سپاهان پدیده مشهد ۲۵ اسفند ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه فولادشهر
پیکان ذوب آهن ۲۵ اسفند ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهدای قدس تهران
استقلال خوزستان صبا ۲۲ اسفند ۹۳ ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه تختی اهواز
استقلال نفت تهران ۲۱ اسفند ۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی
راه آهن تراکتور سازی ۲۱ اسفند ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه راه آهن
گسترش فولاد تبریز فولاد خوزستان ۲۱ اسفند ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
نفت مسجد سلیمان پرسپولیس ۲۱ اسفند ۹۳ ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه بهنام محمدی

هفته بیست و دوم:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
تراکتور سازی پرسپولیس ۱۷ اسفند ۹۳ ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
فولاد خوزستان پیکان ۱۷ اسفند ۹۳ ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
نفت تهران گسترش فولاد تبریز ۱۷ اسفند ۹۳ ساعت ۱۶ ورزشگاه شهید دستگردی
استقلال نفت مسجد سلیمان ۱۵ اسفند ۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی
ذوب آهن سایپا ۱۵ اسفند ۹۳ ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه فولادشهر
صبا راه آهن ۱۵ اسفند ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام قم
ملوان سپاهان ۱۵ اسفند ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی انزلی
پدیده مشهد استقلال خوزستان ۱۵ اسفند ۹۳ ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه ثامن‌الائمه

هفته بیست و یکم:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
سپاهان ذوب آهن ۱ اسفند ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه فولادشهر
راه آهن پدیده مشهد ۱ اسفند ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه راه آهن
استقلال خوزستان ملوان ۱ اسفند ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی اهواز
گسترش فولاد تبریز استقلال ۱ اسفند ۹۳ ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
پرسپولیس صبا ۳۰ بهمن ۹۳ ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه آزادی
سایپا فولاد خوزستان ۳۰ بهمن ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه انقلاب کرج
نفت مسجد سلیمان تراکتور سازی ۳۰ بهمن ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه بهنام محمدی
پیکان نفت تهران ۲۳ بهمن ۹۳ ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهدای قدس تهران

هفته بیستم:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
ذوب آهن استقلال خوزستان ۲۵ بهمن ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه فولادشهر
فولاد خوزستان سپاهان ۲۴ بهمن ۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه تختی اهواز
صبا تراکتور سازی ۲۴ بهمن ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام قم
پدیده مشهد پرسپولیس ۲۴ بهمن ۹۳ ساعت ۱۵ ورزشگاه ثامن‌الائمه
گسترش فولاد تبریز نفت مسجد سلیمان ۲۴ بهمن ۹۳ ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
ملوان راه آهن ۲۳ بهمن ۹۳ ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه تختی بندر انزلی
استقلال پیکان ۱۹ بهمن ۹۳ ساعت ۱۷:۱۰ ورزشگاه آزادی
نفت تهران سایپا ۱۹ بهمن ۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی تهران

هفته نوزدهم:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
استقلال خوزستان فولاد خوزستان ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه تختی اهواز
پرسپولیس ملوان ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۵ ورزشگاه آزادی
تراکتور سازی پدیده مشهد ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۶ ورزشگاه یادگار امام تبریز
راه آهن ذوب آهن ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید دستگردی
نفت مسجد سلیمان صبا ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه بهنام محمدی
سپاهان نفت تهران ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه فولادشهر
سایپا استقلال ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه انقلاب کرج
پیکان گسترش فولاد تبریز ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه قدس

هفته هجدهم:

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ و زمان مسابقه محل مسابقه
استقلال سپاهان سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه آزادی
صبا پدیده مشهد سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
گسترش فولاد تبریز سایپا سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
فولاد خوزستان راه آهن سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰ تختی اهواز
ذوب آهن پرسپولیس دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰ فولادشهر اصفهان
نفت مسجد سلیمان پیکان دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰ مسجد سلیمانبازی های انجام شده


هفته هجدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
نفت تهران() استقلال خوزستان() دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
ملوان() تراکتور سازی() دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه

هفته هفدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال خوزستان(۴) استقلال(۴) پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) ذوب آهن(۱) پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
راه آهن(۰) نفت تهران(۱) پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
پدیده مشهد(۱) نفت مسجد سلیمان(۱) پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ مشهد جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) فولاد خوزستان(۲) پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سایپا(۱) پیکان(۱) چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
صبا(۱) ملوان(۱) چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
سپاهان(۴) گسترش فولاد تبریز(۱) چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه

هفته شانزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
نفت مسجد سلیمان(۰) سایپا(۱) پنج‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ مسجد سلیمان جزییات مسابقه
پیکان(۱) سپاهان(۲) پنج‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ -- جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۲) استقلال خوزستان(۲) پنج‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۳) تراکتور سازی(۲) سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
ملوان(۲) پدیده مشهد(۲) سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
استقلال(۱) راه آهن(۰) دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۳) صبا(۱) دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) پرسپولیس(۱) دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه

هفته پانزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) پرسپولیس(۲) یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۲) راه آهن(۰) یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) صبا(۱) شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) پدیده مشهد(۲) شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
سایپا(۲) سپاهان(۲) جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پیکان(۱) استقلال خوزستان(۱) جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ -- جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) تراکتور سازی(۱) جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
نفت مسجد سلیمان(۳) ملوان(۲) پنج‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ مسجد سلیمان جزییات مسابقه

هفته چهاردهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
تراکتور سازی(۲) استقلال(۲) جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
صبا(۱) نفت تهران(۲) جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۲) سایپا(۰) جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
ملوان(۱) ذوب آهن(۳) جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
پدیده مشهد(۰) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ مشهد جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) گسترش فولاد تبریز(۲) پنج‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
راه آهن(۰) پیکان(۰) پنج‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
سپاهان(۱) نفت مسجد سلیمان(۰) پنج‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه

هفته سیزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
نفت مسجد سلیمان(۱) ذوب آهن(۱) جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ مسجد سلیمان جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۱) تراکتور سازی(۳) جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
سایپا(۱) راه آهن(۲) جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
استقلال(۱) صبا(۱) جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۳) استقلال خوزستان(۲) جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) پدیده مشهد(۰) جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) ملوان(۰) پنج‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
پیکان(۰) پرسپولیس(۱) پنج‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ -- جزییات مسابقه

هفته دوازدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
تراکتور سازی(۱) پیکان(۲) چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) فولاد خوزستان(۱) چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
راه آهن(۱) سپاهان(۰) چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
ملوان(۱) نفت تهران(۱) چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
پدیده مشهد(۱) استقلال(۱) چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ مشهد جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۰) نفت مسجد سلیمان(۰) سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) سایپا(۱) سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
صبا(۱) گسترش فولاد تبریز(۰) سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه

هفته یازدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
نفت مسجد سلیمان(۲) فولاد خوزستان(۱) جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۲۰ مسجد سلیمان جزییات مسابقه
سپاهان(۱) پرسپولیس(۰) جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۱۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
پیکان(۰) صبا(۱) جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۱۰ -- جزییات مسابقه
سایپا(۰) تراکتور سازی(۱) جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ ۱۶:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۱) راه آهن(۰) پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۲۰ خوزستان جزییات مسابقه
استقلال(۳) ملوان(۱) پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۱۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) ذوب آهن(۰) پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۱۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۰) پدیده مشهد(۱) پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۵:۴۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه

هفته دهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
تراکتور سازی(۱) سپاهان(۱) جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۴۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) نفت تهران(۲) جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) استقلال(۱) جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۲۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
پدیده مشهد(۱) پیکان(۲) جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳ ۱۵:۱۵ مشهد جزییات مسابقه
صبا(۱) سایپا(۰) پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۲۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) استقلال خوزستان(۱) پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۲۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
راه آهن(۲) نفت مسجد سلیمان(۲) پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۲۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
ملوان(۱) گسترش فولاد تبریز(۱) پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۳ ۱۶:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه

هفته نهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پیکان(۱) ملوان(۰) جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۳۰ -- جزییات مسابقه
استقلال(۰) فولاد خوزستان(۱) جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
نفت مسجد سلیمان(۰) نفت تهران(۲) جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ مسجد سلیمان جزییات مسابقه
سایپا(۴) پدیده مشهد(۰) جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۳) ذوب آهن(۲) جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
سپاهان(۱) صبا(۱) پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۲) تراکتور سازی(۲) پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
راه آهن(۱) پرسپولیس(۲) پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه

هفته هشتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
تراکتور سازی(۴) راه آهن(۱) جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
صبا(۱) استقلال خوزستان(۲) جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۴۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) نفت مسجد سلیمان(۱) جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۴۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) پیکان(۰) جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۳۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
ملوان(۰) سایپا(۲) جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) گسترش فولاد تبریز(۰) پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۵۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) استقلال(۰) پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۴۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
پدیده مشهد(۰) سپاهان(۱) پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ ۱۶:۴۵ مشهد جزییات مسابقه

هفته هفتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
راه آهن(۲) صبا(۲) جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۵۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
پیکان(۱) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۵۰ -- جزییات مسابقه
سایپا(۱) ذوب آهن(۰) جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) تراکتور سازی(۳) جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۵۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۱) پدیده مشهد(۱) پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
سپاهان(۱) ملوان(۱) پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۵۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۱) نفت تهران(۱) پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
نفت مسجد سلیمان(۰) استقلال(۲) پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۵۰ خوزستان جزییات مسابقه

هفته پنجم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۱) پدیده مشهد(۱) دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۱۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
راه آهن(۱) ملوان(۰) دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
نفت مسجد سلیمان(۱) گسترش فولاد تبریز(۱) یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۱۵ خوزستان جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۱) ذوب آهن(۱) یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۱۵ خوزستان جزییات مسابقه
پیکان(۰) استقلال(۳) یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۱۰ -- جزییات مسابقه
سپاهان(۱) فولاد خوزستان(۱) یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
سایپا(۲) نفت تهران(۱) یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۴) صبا(۲) یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه

هفته چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ملوان(۲) پرسپولیس(۱) چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
استقلال(۳) سایپا(۲) سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) استقلال خوزستان(۰) سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۲۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
صبا(۲) نفت مسجد سلیمان(۰) سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۱۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) راه آهن(۲) سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۱۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۱) پیکان(۰) سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۳) سپاهان(۰) سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
پدیده مشهد(۱) تراکتور سازی(۰) سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ مشهد جزییات مسابقه

هفته سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال خوزستان(۱) نفت تهران(۲) پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۲۵ خوزستان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) ذوب آهن(۰) پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۲۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) ملوان(۰) پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
پیکان(۰) نفت مسجد سلیمان(۰) پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۲۵ -- جزییات مسابقه
سپاهان(۳) استقلال(۱) پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۱۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) فولاد خوزستان(۱) پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
سایپا(۰) گسترش فولاد تبریز(۰) پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پدیده مشهد(۱) صبا(۱) پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ مشهد جزییات مسابقه

هفته ششم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صبا(۰) پرسپولیس(۲) شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
ملوان(۱) استقلال خوزستان(۱) شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
پدیده مشهد(۳) راه آهن(۰) شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳ ۱۷:۱۵ مشهد جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) سایپا(۰) جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۱۰ خوزستان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) سپاهان(۱) جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
استقلال(۳) گسترش فولاد تبریز(۰) جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۳) نفت مسجد سلیمان(۰) جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) پیکان(۰) جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه

هفته دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
نفت مسجد سلیمان(۰) پدیده مشهد(۳) جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۳۰ مسجد سلیمان جزییات مسابقه
استقلال(۱) استقلال خوزستان(۰) جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) تراکتور سازی(۰) جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۲۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
ملوان(۰) صبا(۰) جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) پرسپولیس(۰) پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
پیکان(۰) سایپا(۰) پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۳۰ -- جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۰) سپاهان(۲) پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) راه آهن(۲) پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه

هفته یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سایپا(۰) نفت مسجد سلیمان(۰) جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) نفت تهران(۱) جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۴۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۲) پیکان(۰) جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۱) گسترش فولاد تبریز(۱) جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۴۰ خوزستان جزییات مسابقه
پدیده مشهد(۰) ملوان(۰) جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ مشهد جزییات مسابقه
صبا(۲) ذوب آهن(۱) پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۴۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
راه آهن(۱) استقلال(۲) پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۴۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) فولاد خوزستان(۱) پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقهبهترین گلزنان فصل


ردیف بازیکن تیم تعداد گل
۱ سروش رفیعی فولاد خوزستان ۷
۲ مهدی شریفی سپاهان ۶
۳ محسن یوسفی ملوان ۶
۴ محمد قاضی استقلال ۴
۵ محمد نوری پرسپولیس ۴
۶ علی قربانی نفت تهران ۳
۷ محمد ایران پوریان تراکتور سازی ۲آرشیو فصل های لیگ برتر:

۸۸-۸۹ ۸۹-۹۰ ۹۰-۹۱ ۹۱ - ۹۲ ۹۲-۹۳

کلیه حقوق این وب‌سایت، طبق ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۲)، متعلق به شرکت پیشگامان فناوری یکتاپرداز است.
صفحه اصلی | قوانین و مقررات | راهنمای سایت | تماس با ما | مسابقه پیش بینی | درباره ما


طراحی وب سایت حرفه ای