لیگ برتر
فصل ۸۸-۸۹

جدول رده بندی

رتبه نام تیم تعداد بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سپاهان ۳۴ ۱۹ ۵ ۱۰ ۶۷ ۳۰ ۳۷ ۶۷
۲ ذوب آهن ۳۴ ۱۶ ۵ ۱۳ ۴۸ ۲۹ ۱۹ ۶۱
۳ استقلال ۳۴ ۱۶ ۷ ۱۱ ۴۹ ۳۲ ۱۷ ۵۹
۴ پرسپولیس ۳۴ ۱۳ ۷ ۱۴ ۴۶ ۴۰ ۶ ۵۳
۵ استیل آذين ۳۴ ۱۳ ۸ ۱۳ ۵۵ ۴۹ ۶ ۵۲
۶ صبا ۳۴ ۱۳ ۱۲ ۹ ۵۲ ۴۵ ۷ ۴۸
۷ تراکتور سازی ۳۴ ۱۱ ۹ ۱۴ ۴۳ ۴۰ ۳ ۴۷
۸ سایپا ۳۴ ۱۲ ۱۲ ۱۰ ۴۸ ۵۳ ۰ ۴۶
۹ مس کرمان ۳۴ ۱۱ ۱۴ ۹ ۵۵ ۵۶ ۰ ۴۲
۱۰ فولاد خوزستان ۳۴ ۹ ۱۰ ۱۵ ۳۱ ۳۴ ۰ ۴۲
۱۱ پیکان ۳۴ ۹ ۱۱ ۱۴ ۴۰ ۴۴ ۰ ۴۱
۱۲ ملوان ۳۴ ۱۰ ۱۳ ۱۱ ۳۱ ۴۷ ۰ ۴۱
۱۳ شاهین ۳۴ ۹ ۱۳ ۱۲ ۳۷ ۳۷ ۰ ۳۹
۱۴ پاس ۳۴ ۹ ۱۴ ۱۱ ۳۶ ۴۴ ۰ ۳۸
۱۵ راه آهن ۳۴ ۹ ۱۴ ۱۱ ۳۶ ۴۴ ۰ ۳۸
۱۶ فجر سپاسی ۳۴ ۸ ۱۳ ۱۳ ۳۴ ۴۵ ۰ ۳۷
۱۷ ابومسلم ۳۴ ۷ ۱۶ ۱۱ ۳۴ ۵۱ ۰ ۳۲
۱۸ استقلال اهواز ۳۴ ۷ ۱۸ ۹ ۳۸ ۶۰ ۰ ۳۰


برنامه بازی ها

هیچ برنام بازی تعریف نشده استبازی های انجام شده


هفته سی و چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صبا(۲) سایپا(۲) سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۹:۳۰ یادگار قم جزییات مسابقه
پاس(۱) تراکتور سازی(۱) سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۷:۱۵ قدس همدان جزییات مسابقه
شاهین(۰) فولاد خوزستان(۱) سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۹:۳۰ شهيد بهشتي بوشهر جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۱) استیل آذين(۱) سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۹:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
راه آهن(۰) فجر سپاسی(۰) سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۷:۱۵ اکباتان تهران جزییات مسابقه
مس کرمان(۵) ابومسلم(۲) چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ باهنر كرمان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۳) ملوان(۰) چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
پیکان(۱) استقلال(۱) چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) سپاهان(۱) سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ آزادی تهران جزییات مسابقه

هفته سی و سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ملوان(۱) صبا(۳) پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
سایپا(۳) پاس(۰) پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) ذوب آهن(۱) پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) استقلال اهواز(۱) پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) شاهین(۱) پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
استیل آذين(۱) مس کرمان(۱) پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵ اکباتان تهران جزییات مسابقه
استقلال(۱) راه آهن(۰) پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵ آزادی تهران جزییات مسابقه
ابومسلم(۳) پرسپولیس(۱) پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵ ثامن‌الائمه مشهد جزییات مسابقه
سپاهان(۲) پیکان(۱) پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵ فولاد شهر جزییات مسابقه

هفته سی و دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پاس(۱) ملوان(۱) يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ قدس همدان جزییات مسابقه
راه آهن(۳) پیکان(۰) يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ اکباتان تهران جزییات مسابقه
صبا(۱) فولاد خوزستان(۱) يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ یادگار قم جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۴) سایپا(۴) يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
مس کرمان(۳) تراکتور سازی(۲) يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ باهنر كرمان جزییات مسابقه
شاهین(۰) استقلال(۱) يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ شهيد بهشتي بوشهر جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) استیل آذين(۰) يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ آزادی تهران جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) فجر سپاسی(۰) يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
ابومسلم(۲) سپاهان(۲) يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ ثامن‌الائمه مشهد جزییات مسابقه

هفته سی و یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) ذوب آهن(۰) یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ آزادی تهران جزییات مسابقه
سپاهان(۲) راه آهن(۰) یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
سایپا(۲) مس کرمان(۱) یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) پرسپولیس(۱) جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
استیل آذين(۰) ابومسلم(۰) جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ راه آهن اکباتان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) صبا(۴) جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
ملوان(۱) استقلال اهواز(۰) جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۳) پاس(۲) جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
پیکان(۰) شاهین(۲) جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه

هفته سی ام

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال اهواز(۰) فولاد خوزستان(۱) یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ ۱۸:۴۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
ابومسلم(۱) تراکتور سازی(۰) یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ ۱۶:۴۵ ثامن الائمه مشهد جزییات مسابقه
پاس(۳) فجر سپاسی(۱) یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ ۱۶:۴۵ قدس همدان جزییات مسابقه
شاهین(۳) راه آهن(۱) یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ ۱۸:۴۵ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) پیکان(۲) یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ ۱۶:۴۵ فولاد شهر جزییات مسابقه
صبا(۲) استقلال(۱) یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ ۱۸:۴۵ یادگار امام قم جزییات مسابقه
مس کرمان(۴) ملوان(۲) یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ باهنر کرمان جزییات مسابقه
استیل آذين(۲) سپاهان(۱) شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۸۹ ۱۶:۴۵ اکباتان تهران جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) سایپا(۲) شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۸۹ ۱۸:۴۵ آزادی جزییات مسابقه

هفته بیست و نهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سپاهان(۲) شاهین(۰) یکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) مس کرمان(۴) دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
راه آهن(۰) ذوب آهن(۰) یکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۳۰ اکباتان تهران جزییات مسابقه
استقلال(۱) پاس(۰) دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ ۱۶:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) استیل آذين(۱) شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۴۵ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۳) استقلال اهواز(۲) جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۳۰ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
سایپا(۱) ابومسلم(۰) جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۴۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پیکان(۱) صبا(۱) جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۴۵ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
ملوان(۱) پرسپولیس(۱) جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه

هفته بیست و هشتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صبا(۰) راه آهن(۱) شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۳۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
استیل آذين(۴) سایپا(۳) شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۳۰ اکباتان تهران جزییات مسابقه
ابومسلم(۲) ملوان(۱) جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ ثامن الائمه مشهد جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) فجر سپاسی(۰) جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۳۰ باهنر کرمان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) سپاهان(۱) شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۳۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) شاهین(۰) جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
پاس(۲) پیکان(۲) جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ قدس همدان جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۰) استقلال(۲) جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ ۱۷:۱۰ آزادی جزییات مسابقه

هفته بیست و هفتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
فولاد خوزستان(۱) ابومسلم(۰) جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
شاهین(۰) صبا(۱) جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
سایپا(۱) تراکتور سازی(۰) جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
ملوان(۱) استیل آذين(۳) جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
راه آهن(۰) پاس(۰) جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ اکباتان تهران جزییات مسابقه
پیکان(۳) استقلال اهواز(۱) جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) پرسپولیس(۲) جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
استقلال(۲) مس کرمان(۰) چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ ۱۶:۴۵ آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۰) ذوب آهن(۱) چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه

هفته بیست و ششم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ابومسلم(۳) فجر سپاسی(۰) سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ ثامن الائمه مشهد جزییات مسابقه
مس کرمان(۳) پیکان(۳) چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ ۱۶:۳۰ باهنر کرمان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) استقلال(۱) چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
صبا(۱) ذوب آهن(۱) سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ یادگار امام قم جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) ملوان(۱) سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
استیل آذين(۲) فولاد خوزستان(۳) سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ اکباتان تهران جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۱) راه آهن(۳) سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
سپاهان(۵) سایپا(۱) سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه
پاس(۰) شاهین(۱) سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ قدس همدان جزییات مسابقه

هفته بیست و پنجم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۳) ابومسلم(۱) پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۴۵ آزادی جزییات مسابقه
پیکان(۱) پرسپولیس(۳) پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ ۱۳:۴۵ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
شاهین(۰) استقلال اهواز(۰) پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) پاس(۱) پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) تراکتور سازی(۱) پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
صبا(۲) سپاهان(۲) پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ یادگار امام قم جزییات مسابقه
ملوان(۱) سایپا(۰) پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
راه آهن(۳) مس کرمان(۲) پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ اکباتان تهران جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) استیل آذين(۲) پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ حافظیه شیراز جزییات مسابقه

هفته بیست و چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استیل آذين(۰) استقلال(۲) شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۰) فجر سپاسی(۰) جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
سایپا(۱) فولاد خوزستان(۲) جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۱) ذوب آهن(۲) جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
سپاهان(۲) ملوان(۰) جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) شاهین(۰) جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ باهنر کرمان جزییات مسابقه
پاس(۲) صبا(۱) جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ قدس همدان جزییات مسابقه
ابومسلم(۲) پیکان(۱) جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ ثامن الائمه مشهد جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) راه آهن(۰) جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ آزادی جزییات مسابقه

هفته بیست و سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
راه آهن(۱) ابومسلم(۰) شنبه ۲۶ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ اکباتان تهران جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) مس کرمان(۰) شنبه ۲۶ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه
شاهین(۴) پرسپولیس(۱) شنبه ۲۶ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
استقلال(۲) تراکتور سازی(۲) جمعه ۲۵ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) ملوان(۰) جمعه ۲۵ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
صبا(۲) استقلال اهواز(۰) جمعه ۲۵ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ یادگار امام قم جزییات مسابقه
پیکان(۰) استیل آذين(۱) جمعه ۲۵ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) سایپا(۰) جمعه ۲۵ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
پاس(۱) سپاهان(۱) جمعه ۲۵ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ قدس همدان جزییات مسابقه

هفته بیست و دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سایپا(۱) استقلال(۱) یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۱) فولاد خوزستان(۱) یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) پیکان(۰) یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
ابومسلم(۱) شاهین(۱) یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ ثامن الائمه مشهد جزییات مسابقه
ملوان(۱) فجر سپاسی(۰) یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۰) پاس(۱) یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) صبا(۰) یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ باهنر کرمان جزییات مسابقه
استیل آذين(۱) راه آهن(۱) یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ اکباتان تهران جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) ذوب آهن(۱) شنبه ۱۹ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ آزادی جزییات مسابقه

هفته بیست و یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صبا(۱) پرسپولیس(۱) چهارشنبه ۲ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) فولاد خوزستان(۱) چهارشنبه ۲ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
پاس(۱) مس کرمان(۰) چهارشنبه ۲ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ قدس همدان جزییات مسابقه
شاهین(۱) استیل آذين(۲) چهارشنبه ۲ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
راه آهن(۰) تراکتور سازی(۰) چهارشنبه ۲ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه
ذوب آهن(۳) ابومسلم(۱) چهارشنبه ۲ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
استقلال(۲) ملوان(۲) سه شنبه ۱ دی ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۰) سپاهان(۵) سه شنبه ۱ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
پیکان(۱) سایپا(۱) سه شنبه ۱ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه

هفته بیستم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۱) پاس(۰) جمعه ۲۷ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) شاهین(۱) جمعه ۲۷ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
سپاهان(۵) فجر سپاسی(۱) سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ ۱۵:۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) استقلال(۱) پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۸ ۱۶:۱۵ اختصاصی فولاد جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) استقلال اهواز(۰) پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ باهنر کرمان جزییات مسابقه
استیل آذين(۲) ذوب آهن(۲) پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ تختی تهران جزییات مسابقه
سایپا(۲) راه آهن(۱) پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
ابومسلم(۱) صبا(۳) پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ ثامن مشهد جزییات مسابقه
ملوان(۰) پیکان(۱) پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه

هفته نوزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۳) فجر سپاسی(۲) جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) تراکتور سازی(۰) جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
شاهین(۲) سایپا(۰) جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
صبا(۴) استیل آذين(۲) جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
پاس(۱) ابومسلم(۰) جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ قدس همدان جزییات مسابقه
پیکان(۱) فولاد خوزستان(۱) جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) سپاهان(۳) جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ باهنر کرمان جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۱) پرسپولیس(۰) پنجشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
راه آهن(۱) ملوان(۲) پنجشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه

هفته هجدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سپاهان(۲) استقلال(۰) شنبه ۱۴ آذز ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) مس کرمان(۰) جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۴) راه آهن(۰) جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ اختصاصی فولاد جزییات مسابقه
سایپا(۲) ذوب آهن(۱) جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۳) صبا(۱) جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
ملوان(۰) شاهین(۰) جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
ابومسلم(۲) استقلال اهواز(۰) جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) پیکان(۰) جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
استیل آذين(۲) پاس(۲) پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ تختی تهران جزییات مسابقه

هفته هفدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۲) پیکان(۳) شنبه ۷ آذر ۱۳۸۸ ۱۶:۱۵ آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۲) پرسپولیس(۱) شنبه ۷ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
ابومسلم(۱) مس کرمان(۰) شنبه ۷ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ ثامن مشهد جزییات مسابقه
ملوان(۰) ذوب آهن(۱) جمعه ۶ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
سایپا(۲) صبا(۰) جمعه ۶ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) شاهین(۰) جمعه ۶ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ اختصاصی فولاد جزییات مسابقه
استیل آذين(۰) استقلال اهواز(۱) جمعه ۶ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ تختی تهران جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) پاس(۲) جمعه ۶ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) راه آهن(۱) جمعه ۶ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۰ حافظیه شیراز جزییات مسابقه

هفته شانزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
راه آهن(۳) استقلال(۲) شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۸ ۱۶:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
شاهین(۰) فجر سپاسی(۰) شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۸ ۱۶:۳۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) استیل آذين(۶) شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ باهنر کرمان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) فولاد خوزستان(۰) شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۲) تراکتور سازی(۳) جمعه ۱۵ آبان ۱۳۸۸ ۱۶:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
صبا(۰) ملوان(۱) جمعه ۱۵ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ یادگار امام قم جزییات مسابقه
پیکان(۱) سپاهان(۴) جمعه ۱۵ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
پاس(۳) سایپا(۱) جمعه ۱۵ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ قدس همدان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) ابومسلم(۱) پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۸ ۱۶:۳۰ آزادی جزییات مسابقه

هفته پانزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ملوان(۱) پاس(۰) یکشنبه ۱۰آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
استقلال(۲) شاهین(۱) دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸ ۱۶:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) ذوب آهن(۲) دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) صبا(۱) یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۸ ۱۶:۳۰ اختصاصی فولاد جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) مس کرمان(۰) یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
پیکان(۱) راه آهن(۱) یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
سایپا(۲) استقلال اهواز(۴) یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
استیل آذين(۲) پرسپولیس(۱) شنبه ۹ آبان ۱۳۸۸ ۱۶:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۲) ابومسلم(۰) شنبه ۹ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه

هفته چهاردهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ذوب آهن(۱) استقلال(۰) سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۲) ملوان(۰) سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
شاهین(۰) پیکان(۰) سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸ ۱۶.۴۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
صبا(۱) فجر سپاسی(۲) سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸ ۱۶.۴۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
پاس(۳) فولاد خوزستان(۱) سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ قدس همدان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) تراکتور سازی(۱) دوشنبه ۴ آبان ۱۳۸۸ ۱۶.۴۰ آزادی جزییات مسابقه
مس کرمان(۳) سایپا(۲) دوشنبه ۴ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ باهنر کرمان جزییات مسابقه
ابومسلم(۲) استیل آذين(۲) دوشنبه ۴ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ ثامن مشهد جزییات مسابقه
راه آهن(۰) سپاهان(۱) دوشنبه ۴ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه

هفته سیزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) صبا(۱) جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ ۱۶.۴۰ آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) استقلال اهواز(۱) جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) پاس(۰) جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
پیکان(۱) ذوب آهن(۱) جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
سایپا(۰) پرسپولیس(۲) پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۶.۴۰ آزادی جزییات مسابقه
ملوان(۲) مس کرمان(۱) پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
راه آهن(۱) شاهین(۲) پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) ابومسلم(۰) پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
سپاهان(۰) استیل آذين(۱) پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه

هفته دوازدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال اهواز(۰) فجر سپاسی(۰) شنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۸ ۱۶:۴۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
صبا(۰) پیکان(۰) شنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۸ ۱۶:۵۵ یادگار امام قم جزییات مسابقه
استیل آذين(۲) تراکتور سازی(۲) شنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ دستگردی تهران جزییات مسابقه
ابومسلم(۱) سایپا(۱) شنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ ثامن مشهد جزییات مسابقه
پاس(۰) استقلال(۰) شنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ قدس همدان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) ملوان(۱) جمعه ۲۴ مهر ۱۳۸۸ ۱۶:۵۰ آزادی جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۲۴ مهر ۱۳۸۸ ۱۶:۴۰ باهنر کرمان جزییات مسابقه
شاهین(۱) سپاهان(۲) جمعه ۲۴ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) راه آهن(۲) جمعه ۲۴ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ فولاد شهر جزییات مسابقه

هفته یازدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۲) استقلال اهواز(۳) دو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ آزادی جزییات مسابقه
سایپا(۲) استیل آذين(۲) دو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
ملوان(۳) ابومسلم(۱) دو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
پیکان(۲) پاس(۲) دو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) پرسپولیس(۰) یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
شاهین(۱) ذوب آهن(۱) یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) مس کرمان(۱) یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
راه آهن(۱) صبا(۳) یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ دستگردی تهران جزییات مسابقه
سپاهان(۳) تراکتور سازی(۱) یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ فولاد شهر جزییات مسابقه

هفته دهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
مس کرمان(۱) استقلال(۲) چهار شنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۰۵ باهنر کرمان جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۳) پیکان(۱) چهار شنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
استیل آذين(۲) ملوان(۲) چهار شنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۱۵ تختی تهران جزییات مسابقه
پرسپولیس(۴) فجر سپاسی(۲) سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۰۵ آزادی جزییات مسابقه
صبا(۴) شاهین(۰) سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) سایپا(۲) سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
پاس(۰) راه آهن(۱) سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ قدس همدان جزییات مسابقه
ابومسلم(۱) فولاد خوزستان(۱) سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ ثامن مشهد جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) سپاهان(۰) سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۴۵ فولاد شهر جزییات مسابقه

هفته نهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) پرسپولیس(۱) جمعه ۱۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۴:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
ملوان(۱) تراکتور سازی(۱) جمعه ۱۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۵ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) استیل آذين(۱) جمعه ۱۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۵ اختصاصی فولاد جزییات مسابقه
پیکان(۰) مس کرمان(۰) جمعه ۱۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۵ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) ابومسلم(۱) جمعه ۱۰ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۰ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
سایپا(۲) سپاهان(۲) پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
شاهین(۳) پاس(۰) پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۵ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
راه آهن(۱) استقلال اهواز(۱) پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۸۸ ۱۵ دستگردی تهران جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) صبا(۱) پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۸۸ ۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه

هفته هشتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۱) پیکان(۲) جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۵ آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۲) شاهین(۲) جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
استیل آذين(۱) فجر سپاسی(۱) جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه
سایپا(۳) ملوان(۱) جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ شریعتی کرج جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) راه آهن(۲) جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۵ باهنر کرمان جزییات مسابقه
سپاهان(۳) صبا(۱) جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه
پاس(۱) ذوب آهن(۱) پنجشنبه ۲ مهر ۱۳۸۸ ۱۷:۳۰ قدس همدان جزییات مسابقه
ابومسلم(۰) استقلال(۵) پنجشنبه ۲ مهر ۱۳۸۸ ۱۵:۰۰ ثامن مشهد جزییات مسابقه

هفته هفتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
راه آهن(۲) پرسپولیس(۲) یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۸۸ ۱۹:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
ملوان(۰) سپاهان(۰) یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۸۸ ۱۶:۳۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) تراکتور سازی(۲) یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۸۸ ۱۸:۳۰ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) سایپا(۱) یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۸۸ ۱۸:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
پیکان(۲) ابومسلم(۰) شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
شاهین(۴) مس کرمان(۱) شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
صبا(۲) پاس(۱) شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
ذوب آهن(۵) استقلال اهواز(۲) شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
استقلال(۲) استیل آذين(۰) جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ آزادی جزییات مسابقه

هفته ششم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۲) شاهین(۲) دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
استیل آذين(۰) پیکان(۱) یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه
ملوان(۱) فولاد خوزستان(۰) یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۰) صبا(۱) یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
سایپا(۱) فجر سپاسی(۱) یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ شریعتی کرج جزییات مسابقه
مس کرمان(۵) ذوب آهن(۲) یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ باهنر کرمان جزییات مسابقه
ابومسلم(۱) راه آهن(۱) یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ ثامن مشهد جزییات مسابقه
سپاهان(۳) پاس(۱) یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) استقلال(۱) یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۳۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه

هفته پنجم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ذوب آهن(۱) پرسپولیس(۱) دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۰:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
صبا(۱) مس کرمان(۳) دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) سپاهان(۰) دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۴) ملوان(۰) دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
راه آهن(۱) استیل آذين(۱) دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه
پیکان(۱) تراکتور سازی(۰) دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
استقلال(۲) سایپا(۱) دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۲:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
پاس(۲) استقلال اهواز(۱) جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ قدس همدان جزییات مسابقه
شاهین(۱) ابومسلم(۱) جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه

هفته چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۱) صبا(۰) جمعه ۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) فجر سپاسی(۱) جمعه ۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
مس کرمان(۳) پاس(۲) جمعه ۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
استیل آذين(۲) شاهین(۱) جمعه ۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ شهید دستگردی جزییات مسابقه
ابومسلم(۱) ذوب آهن(۲) جمعه ۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ ورزشگاه ثامن مشهد جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) راه آهن(۱) جمعه ۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
سایپا(۰) پیکان(۲) جمعه ۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
سپاهان(۴) استقلال اهواز(۱) جمعه ۶ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
ملوان(۰) استقلال(۰) پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۸۸ ۲۱:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه

هفته سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۸۸ ۱۹:۱۵ آزادی جزییات مسابقه
صبا(۲) ابومسلم(۱) جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۸۸ ۱۹:۱۵ یادگار امام قم جزییات مسابقه
شاهین(۲) تراکتور سازی(۴) جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۸۸ ۱۷:۴۵ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
راه آهن(۰) سایپا(۱) جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۸۸ ۱۷:۰۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه
پیکان(۴) ملوان(۰) جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۸۸ ۱۷:۰۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۳) سپاهان(۱) جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۸۸ ۱۷:۰۰ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۳) استیل آذين(۱) جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۸۸ ۱۷:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۱) مس کرمان(۰) پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۸ ۱۹:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
پاس(۱) پرسپولیس(۲) پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۸ ۱۷:۰۰ مفتح همدان جزییات مسابقه

هفته دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
فجر سپاسی(۰) استقلال(۰) شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ ۱۸:۰۰ حافظیه شیراز جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۰) ذوب آهن(۰) شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ ۱۸:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
سپاهان(۳) مس کرمان(۰) شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ ۱۸:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
ملوان(۲) راه آهن(۱) جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۸۸ ۱۸:۰۰ سردار جنگل رشت جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) استقلال اهواز(۱) جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۸۸ ۱۹:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) پیکان(۱) جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۸۸ ۱۸:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
سایپا(۱) شاهین(۰) جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۸۸ ۱۸:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
ابومسلم(۰) پاس(۰) جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۸۸ ۱۸:۰۰ ثامن مشهد جزییات مسابقه
استیل آذين(۴) صبا(۳) جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۸۸ ۱۷:۳۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه

هفته یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صبا(۲) تراکتور سازی(۱) جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۸۸ ۱۸:۰۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
پیکان(۰) فجر سپاسی(۲) جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۸۸ ۱۸:۰۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
پاس(۰) استیل آذين(۲) جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۸۸ ۱۸:۰۰ مفتح همدان جزییات مسابقه
شاهین(۱) ملوان(۱) جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۸۸ ۱۸:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
استقلال اهواز(۱) ابومسلم(۱) جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۸۸ ۱۹:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
استقلال(۱) سپاهان(۰) جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۸۸ ۱۹:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۳) سایپا(۰) جمعه ۱۶ مرداد۱۳۸۸ ۱۷:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
مس کرمان(۳) پرسپولیس(۳) پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ۱۹:۰۰ باهنر کرمان جزییات مسابقه
راه آهن(۲) فولاد خوزستان(۱) پجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ۱۷:۳۰ دستگردی تهران جزییات مسابقهبهترین گلزنان فصل


ردیف بازیکن تیم تعداد گل
۱ عماد محمد رضا سپاهان ۱۹
۲ ابراهیم توره سپاهان ۱۸
۳ لوسیانو ادینهو مس کرمان ۱۴
۴ علی کریمی استیل آذين ۱۴
۵ کریم انصاری فرد سایپا ۱۳
۶ داوود حقی صبا ۱۲
۷ امین منوچهری سایپا ۱۲
۸ آرش برهانی استقلال ۱۱
۹ محمد رضا خلعتبری ذوب آهن ۱۱
۱۰ فرهاد مجیدی استقلال ۱۱
۱۱ میلاد میداوودی استقلال اهواز ۱۱
۱۲ محمد ابراهیمی تراکتور سازی ۱۰
۱۳ کریم باقری پرسپولیس ۱۰
۱۴ مهدی رجب زاده مس کرمان ۱۰
۱۵ میلاد زنیدپور راه آهن ۱۰
۱۶ محمد غلامی استیل آذين ۱۰
۱۷ محمد احمد پوری شاهین ۹
۱۸ هادی اصغری پاس ۹
۱۹ احمد جمشیدیان سپاهان ۹
۲۰ فرهاد خیرخواه تراکتور سازی ۹آرشیو فصل های لیگ برتر:

۸۸-۸۹ ۸۹-۹۰ ۹۰-۹۱ ۹۱ - ۹۲ ۹۲-۹۳

کلیه حقوق این وب‌سایت، طبق ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۲)، متعلق به شرکت پیشگامان فناوری یکتاپرداز است.
صفحه اصلی | قوانین و مقررات | راهنمای سایت | تماس با ما | مسابقه پیش بینی | درباره ما


طراحی وب سایت حرفه ای