لیگ برتر
فصل ۸۹-۹۰

جدول رده بندی

رتبه نام تیم تعداد بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سپاهان ۳۴ ۱۸ ۴ ۱۲ ۵۶ ۲۹ ۲۷ ۶۶
۲ استقلال ۳۴ ۱۸ ۵ ۱۱ ۵۵ ۳۴ ۲۱ ۶۵
۳ ذوب آهن ۳۴ ۱۸ ۷ ۹ ۴۹ ۳۱ ۱۸ ۶۳
۴ پرسپولیس ۳۴ ۱۷ ۱۰ ۷ ۵۰ ۳۶ ۱۴ ۵۸
۵ تراکتور سازی ۳۴ ۱۵ ۷ ۱۲ ۴۲ ۲۹ ۱۳ ۵۷
۶ فولاد خوزستان ۳۴ ۱۴ ۸ ۱۲ ۵۸ ۳۵ ۲۳ ۵۴
۷ مس کرمان ۳۴ ۱۳ ۸ ۱۳ ۴۱ ۳۰ ۱۱ ۵۲
۸ ملوان ۳۴ ۱۳ ۱۲ ۹ ۳۳ ۳۲ ۱ ۴۸
۹ صنعت نفت آبادان ۳۴ ۱۳ ۱۸ ۳ ۳۵ ۵۴ -۱۹ ۴۲
۱۰ صبا ۳۴ ۹ ۱۱ ۱۴ ۳۹ ۴۰ ۴۱
۱۱ سایپا ۳۴ ۸ ۱۳ ۱۳ ۴۲ ۴۷ ۳۷
۱۲ استقلال تبریز ۳۴ ۸ ۱۳ ۱۳ ۴۵ ۵۳ ۳۷
۱۳ نفت تهران ۳۴ ۷ ۱۲ ۱۵ ۳۸ ۴۴ ۳۶
۱۴ شاهین ۳۴ ۸ ۱۵ ۱۱ ۳۱ ۳۷ ۳۵
۱۵ راه آهن ۳۴ ۸ ۱۵ ۱۱ ۲۹ ۳۹ -۱۰ ۳۵
۱۶ پاس ۳۴ ۸ ۱۵ ۱۱ ۳۰ ۴۸ -۱۸ ۳۵
۱۷ پیکان ۳۴ ۹ ۱۹ ۶ ۳۸ ۶۰ -۲۲ ۳۳
۱۸ استیل آذين ۳۴ ۶ ۱۸ ۱۰ ۳۰ ۶۳ -۳۳ ۲۸


برنامه بازی ها

هیچ برنام بازی تعریف نشده استبازی های انجام شده


هفته سی و چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ملوان(۲) صبا(۰) جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
شاهین(۰) نفت تهران(۱) جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
راه آهن(۲) مس کرمان(۲) جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۰) فولاد خوزستان(۲) جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
پرسپولیس(۵) پیکان(۱) جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ استادیوم آزادی تهران جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) تراکتور سازی(۳) جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ تختی آبادان جزییات مسابقه
پاس(۰) استقلال(۲) جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ شهدای قدس همدان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) استیل آذين(۰) جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
سایپا(۲) سپاهان(۱) جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه

هفته سی و سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
مس کرمان(۳) شاهین(۰) یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۵) پاس(۲) یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) سایپا(۲) یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ یادگار امام(ره) تبریز جزییات مسابقه
استقلال(۲) ملوان(۰) یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ استادیوم آزادی تهران جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) ذوب آهن(۲) یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ تختی تهران جزییات مسابقه
سپاهان(۰) پرسپولیس(۰) یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
پیکان(۱) راه آهن(۰) یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ شهیدرجایی قزوین جزییات مسابقه
استیل آذين(۱) استقلال تبریز(۶) یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه
صبا(۰) صنعت نفت آبادان(۰) یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ یادگارامام(ره) قم جزییات مسابقه

هفته سی و دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
تراکتور سازی(۱) صبا(۲) یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
سایپا(۱) پیکان(۱) جمعه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۰) سپاهان(۱) جمعه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ تختی آبادان جزییات مسابقه
پاس(۱) استقلال تبریز(۱) جمعه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ قدس همدان جزییات مسابقه
راه آهن(۱) نفت تهران(۰) جمعه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
ملوان(۰) استیل آذين(۱) جمعه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) مس کرمان(۰) پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۲۰:۲۵ استادیوم آزادی تهران جزییات مسابقه
شاهین(۰) استقلال(۰) پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) فولاد خوزستان(۱) پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه

هفته سی و یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سپاهان(۰) صبا(۰) دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) پرسپولیس(۵) یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۹:۰۰ استادیوم آزادی تهران جزییات مسابقه
استقلال(۶) صنعت نفت آبادان(۲) شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ استادیوم آزادی تهران جزییات مسابقه
پاس(۲) ذوب آهن(۱) شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ همدان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) ملوان(۰) جمعه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ اهواز جزییات مسابقه
استیل آذين(۲) راه آهن(۲) جمعه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ تهران جزییات مسابقه
پیکان(۱) تراکتور سازی(۲) جمعه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ قزوین جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۲) شاهین(۲) جمعه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ تبریز جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) سایپا(۰) جمعه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ کرمان جزییات مسابقه

هفته سی ام

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۲) استیل آذين(۱) جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ ۱۹:۰۰ استادیوم آزادی تهران جزییات مسابقه
سایپا(۰) نفت تهران(۰) جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۴۵ کرج جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) سپاهان(۳) جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ ۱۶:۴۵ تبریز جزییات مسابقه
ملوان(۳) پاس(۰) جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۱۵ ورزشگاه تختي جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) استقلال تبریز(۱) پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
شاهین(۲) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
راه آهن(۰) استقلال(۱) پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۰ ۱۹:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) پیکان(۱) جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ تختی آبادان جزییات مسابقه
صبا(۱) مس کرمان(۱) جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۴۵ قم جزییات مسابقه

هفته بیست و نهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ذوب آهن(۰) پرسپولیس(۳) جمعه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
مس کرمان(۳) سپاهان(۲) جمعه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ کرمان جزییات مسابقه
استقلال(۱) تراکتور سازی(۲) جمعه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ ۱۹:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
نفت تهران(۵) صنعت نفت آبادان(۱) جمعه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ تهران جزییات مسابقه
پیکان(۳) صبا(۲) جمعه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ قزوین جزییات مسابقه
استیل آذين(۰) شاهین(۲) جمعه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ اکباتان تهران جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) سایپا(۱) جمعه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ خوزستان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۲) ملوان(۱) جمعه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ تبریز جزییات مسابقه
پاس(۱) راه آهن(۰) جمعه ۱۹ فروردین ۱۷:۳۰ همدان جزییات مسابقه

هفته بیست و هشتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ملوان(۱) ذوب آهن(۰) جمعه ۱۲ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) مس کرمان(۰) پنج شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ تختی آبادان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) فولاد خوزستان(۱) پنج شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
شاهین(۰) پاس(۱) پنج شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
صبا(۲) نفت تهران(۲) پنج شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
سپاهان(۳) پیکان(۲) پنج شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) استقلال تبریز(۱) پنج شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ اکباتان تهران جزییات مسابقه
سایپا(۲) استیل آذين(۲) پنج شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) استقلال(۱) چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ آزادی جزییات مسابقه

هفته بیست و هفتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۲) صبا(۰) یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) شاهین(۱) یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
ملوان(۲) پرسپولیس(۱) یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
استیل آذين(۱) سپاهان(۲) یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ تختی تهران جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) پیکان(۱) جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ شهید باهنر جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) تراکتور سازی(۱) جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ دستگردی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) راه آهن(۰) جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ اکباتان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۲) سایپا(۲) جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
پاس(۱) صنعت نفت آبادان(۰) جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ قدس همدان جزییات مسابقه

هفته بیست و ششم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
شاهین(۰) ملوان(۱) یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
پیکان(۰) فولاد خوزستان(۲) یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ شهید رجایی جزییات مسابقه
صبا(۱) پاس(۱) شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ یادگار امام قم جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) مس کرمان(۰) شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۰۵ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) استقلال تبریز(۰) جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) استیل آذين(۰) جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ تختی آبادان جزییات مسابقه
سپاهان(۲) نفت تهران(۰) جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
سایپا(۰) استقلال(۰) پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
راه آهن(۲) ذوب آهن(۲) پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ اکباتان جزییات مسابقه

هفته بیست و پنجم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پاس(۱) پرسپولیس(۲) دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۰۵ قدس همدان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۱) سپاهان(۲) دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) تراکتور سازی(۰) یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه
استقلال(۰) مس کرمان(۰) شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
نفت تهران(۴) پیکان(۱) شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ اکباتان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۴) صنعت نفت آبادان(۰) جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
استیل آذين(۳) صبا(۱) جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ تختی تهران جزییات مسابقه
شاهین(۱) سایپا(۰) جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
ملوان(۱) راه آهن(۰) جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه

هفته بیست و چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۳) فولاد خوزستان(۱) جمعه ۶ اسفند ۱۳۸۹ ۱۷:۱۵ آزادی جزییات مسابقه
پیکان(۱) استقلال تبریز(۰) جمعه ۶ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ شهید رجایی جزییات مسابقه
سایپا(۲) پاس(۱) جمعه ۶ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) ملوان(۱) جمعه ۶ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ تختی آبادان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۳) استیل آذين(۰) جمعه ۶ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) نفت تهران(۰) جمعه ۶ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۰۰ شهید باهنر جزییات مسابقه
راه آهن(۱) شاهین(۱) جمعه ۶ اسفند ۱۳۸۹ ۱۵:۱۵ اکباتان جزییات مسابقه
صبا(۱) ذوب آهن(۲) پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ یادگار امام قم جزییات مسابقه
سپاهان(۱) استقلال(۱) پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه

هفته بیست و سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
شاهین(۱) پرسپولیس(۲) شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
استقلال(۳) نفت تهران(۱) جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ ۱۷:۱۵ آزادی جزییات مسابقه
استیل آذين(۰) پیکان(۰) جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ دستگردی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) مس کرمان(۰) جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۰) صبا(۱) جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
راه آهن(۰) سایپا(۰) جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ دستگردی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۶) صنعت نفت آبادان(۰) جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
ملوان(۲) تراکتور سازی(۰) جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
پاس(۰) سپاهان(۱) جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ قدس همدان جزییات مسابقه

هفته بیست و دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صبا(۱) فولاد خوزستان(۱) یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) استقلال تبریز(۱) یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی آبادان جزییات مسابقه
سایپا(۱) ملوان(۱) یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) استیل آذين(۰) یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ شهید باهنر جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) شاهین(۱) یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۴) پاس(۱) یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ دستگردی جزییات مسابقه
سپاهان(۲) ذوب آهن(۰) یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) راه آهن(۰) یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
پیکان(۱) استقلال(۳) یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ۱۴:۴۵ شهید رجایی جزییات مسابقه

هفته بیست و یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استیل آذين(۱) استقلال(۳) یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۴۵ آزادی جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۲) مس کرمان(۱) یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) صنعت نفت آبادان(۰) شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۴۵ آزادی جزییات مسابقه
پاس(۰) تراکتور سازی(۰) شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ قدس همدان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) صبا(۲) شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ اکباتان جزییات مسابقه
شاهین(۰) سپاهان(۰) شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
ملوان(۲) پیکان(۰) شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) نفت تهران(۱) شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) سایپا(۲) شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه

هفته بیستم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) ذوب آهن(۲) پنج شنبه ۲ دی ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) استقلال تبریز(۰) پنج شنبه ۲ دی ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
پیکان(۳) پاس(۱) پنج شنبه ۲ دی ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ شهید رجایی جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) ملوان(۰) پنج شنبه ۲ دی ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ شهید باهنر جزییات مسابقه
صبا(۰) شاهین(۱) پنج شنبه ۲ دی ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۰) راه آهن(۱) پنج شنبه ۲ دی ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی آبادان جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) استیل آذين(۲) پنج شنبه ۲ دی ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ اکباتان جزییات مسابقه
سپاهان(۳) فولاد خوزستان(۲) پنج شنبه ۲ دی ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
سایپا(۰) پرسپولیس(۱) پنج شنبه ۲ دی ۱۳۸۹ ۱۴:۱۵ آزادی جزییات مسابقه

هفته نوزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
فولاد خوزستان(۴) استقلال(۱) یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
شاهین(۲) پیکان(۱) یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
ملوان(۰) سپاهان(۰) یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) مس کرمان(۰) دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۱) نفت تهران(۰) یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
راه آهن(۰) تراکتور سازی(۱) یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ دستگردی جزییات مسابقه
پاس(۱) استیل آذين(۱) یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ قدس همدان جزییات مسابقه
سایپا(۱) صنعت نفت آبادان(۰) یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) صبا(۴) یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۴:۱۵ آزادی جزییات مسابقه

هفته هجدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صنعت نفت آبادان(۱) شاهین(۰) جمعه ۱۹ اذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی آبادان جزییات مسابقه
استقلال(۰) استقلال تبریز(۰) جمعه ۱۹ اذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) پاس(۰) جمعه ۱۹ اذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ شهید باهنر جزییات مسابقه
صبا(۱) سایپا(۱) جمعه ۱۹ اذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
پیکان(۰) ذوب آهن(۰) جمعه ۱۹ اذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ شهید رجایی جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) ملوان(۰) پنج شنبه ۱۸ اذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی تهران جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) پرسپولیس(۰) پنج شنبه ۱۸ اذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
سپاهان(۲) راه آهن(۲) پنج شنبه ۱۸ اذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
استیل آذين(۲) فولاد خوزستان(۱) پنج شنبه ۱۸ اذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ دستگردی جزییات مسابقه

هفته هفدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استیل آذين(۰) ذوب آهن(۲) شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ دستگردی جزییات مسابقه
سپاهان(۴) سایپا(۱) شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
پیکان(۳) پرسپولیس(۰) شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ شهید رجایی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۳) صنعت نفت آبادان(۱) شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) راه آهن(۰) شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ شهید باهنر جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) شاهین(۲) شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۹ ۱۴:۱۵ اکباتان جزییات مسابقه
استقلال(۳) پاس(۲) جمعه ۱۲ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
صبا(۱) ملوان(۰) جمعه ۱۲ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۴) استقلال تبریز(۰) جمعه ۱۲ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه

هفته شانزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
شاهین(۱) مس کرمان(۱) دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) سپاهان(۴) دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) نفت تهران(۰) دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
راه آهن(۰) پیکان(۰) دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ اکباتان جزییات مسابقه
سایپا(۱) تراکتور سازی(۱) دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
ملوان(۰) استقلال(۱) یکشنبه ۷ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۳) صبا(۱) یکشنبه ۷ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی آبادان جزییات مسابقه
پاس(۰) فولاد خوزستان(۰) یکشنبه ۷ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ قدس همدان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۳) استیل آذين(۰) یکشنبه ۷ آذر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه

هفته پانزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سپاهان(۲) صنعت نفت آبادان(۰) شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) ذوب آهن(۲) یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
استقلال(۲) شاهین(۱) جمعه ۲۱ آبان ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) راه آهن(۰) جمعه ۲۱ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ دستگردی جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۲) پاس(۲) جمعه ۲۱ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
پیکان(۱) سایپا(۰) جمعه ۲۱ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ شهید رجایی جزییات مسابقه
استیل آذين(۰) ملوان(۰) پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ دستگردی جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) پرسپولیس(۰) پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ شهید باهنر جزییات مسابقه
صبا(۰) تراکتور سازی(۰) پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه

هفته چهاردهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۳) نفت تهران(۱) جمعه ۱۴ آبان ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
شاهین(۱) استقلال تبریز(۱) جمعه ۱۴ آبان ۱۳۸۹ ۱۶:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
صبا(۱) سپاهان(۱) متعاقباً اعلام میشود - یادگار امام قم جزییات مسابقه
سایپا(۲) مس کرمان(۴) جمعه ۱۴ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
راه آهن(۳) استیل آذين(۰) جمعه ۱۴ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ اکباتان جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) استقلال(۰) پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ تختی آبادان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) پیکان(۱) پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) پاس(۰) پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
ملوان(۱) فولاد خوزستان(۰) پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه

هفته سیزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استیل آذين(۰) پرسپولیس(۲) شنبه ۸ ابان ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵ آزادی جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۱) ذوب آهن(۱) شنبه ۸ ابان ۱۳۸۹ ۱۵:۴۵ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
استقلال(۱) راه آهن(۰) جمعه ۷ آبان ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵ آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) شاهین(۰) جمعه ۷ آبان ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) صبا(۱) جمعه ۷ آبان ۱۳۸۹ ۱۶:۱۵ شهید باهنر جزییات مسابقه
سپاهان(۱) تراکتور سازی(۰) جمعه ۷ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
پیکان(۱) صنعت نفت آبادان(۰) جمعه ۷ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ شهید رجایی جزییات مسابقه
پاس(۱) ملوان(۱) جمعه ۷ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ قدس همدان جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) سایپا(۰) جمعه ۷ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ اکباتان جزییات مسابقه

هفته دوازدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
شاهین(۱) استیل آذين(۱) دوشنبه۳ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) ذوب آهن(۰) دوشنبه۳ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
سایپا(۵) فولاد خوزستان(۵) یکشنبه ۲ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۴۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) نفت تهران(۰) یکشنبه ۲ مهر ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ تختی آبادان جزییات مسابقه
سپاهان(۱) مس کرمان(۱) یکشنبه ۲ مهر ۱۳۸۹ ۱۷:۴۵ فولاد شهر جزییات مسابقه
ملوان(۰) استقلال تبریز(۰) یکشنبه ۲ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۴۵ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
صبا(۲) پیکان(۱) یکشنبه ۲ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۴۵ یادگار امام قم جزییات مسابقه
راه آهن(۲) پاس(۱) یکشنبه ۲ مهر ۱۳۸۹ ۱۵:۴۰ اکباتان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) استقلال(۱) یکشنبه ۲ مهر ۱۳۸۹ ۱۵:۳۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه

هفته یازدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
فولاد خوزستان(۱) تراکتور سازی(۱) جمعه ۲۳ مهر ۱۳۸۹ ۱۸:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) صبا(۰) جمعه ۲۳ مهر ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ اکباتان تهران جزییات مسابقه
ذوب آهن(۳) ملوان(۰) جمعه ۲۳ مهر ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
پیکان(۲) سپاهان(۴) جمعه ۲۳ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۰۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
پاس(۱) شاهین(۲) جمعه ۲۳ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۰۰ قدس همدان جزییات مسابقه
استقلال(۱) پرسپولیس(۰) جمعه ۲۳ مهر ۱۳۸۹ ۱۵:۰۰ آزادی جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) صنعت نفت آبادان(۰) پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۱) راه آهن(۳) پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۰۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
استیل آذين(۱) سایپا(۵) پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۹ ۱۵:۴۵ دستگردی تهران جزییات مسابقه

هفته دهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۲) ملوان(۳) یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۹ ۱۸:۱۵ آزادی جزییات مسابقه
شاهین(۱) ذوب آهن(۱) یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۳) نفت تهران(۱) یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۰۰ یادگارامام تبریز جزییات مسابقه
صبا(۱) استقلال(۱) یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۰۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
سایپا(۰) استقلال تبریز(۱) یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
سپاهان(۵) استیل آذين(۰) یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۰۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) پاس(۰) شنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۹ ۱۸:۱۵ تختی آبادان جزییات مسابقه
راه آهن(۱) فولاد خوزستان(۰) شنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۰۰ اکباتان تهران جزییات مسابقه
پیکان(۱) مس کرمان(۲) شنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۰۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه

هفته نهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ذوب آهن(۰) راه آهن(۰) چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
استیل آذين(۲) صنعت نفت آبادان(۱) شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۸۹ ۱۸:۳۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۱) پرسپولیس(۱) شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۸۹ ۱۶:۳۰ یادگارامام تبریز جزییات مسابقه
استقلال(۳) سایپا(۲) جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۸۹ ۱۹:۴۵ آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۶) پیکان(۰) جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۸۹ ۱۹:۴۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) تراکتور سازی(۱) جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۸۹ ۱۸:۱۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
پاس(۱) صبا(۰) جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۸۹ ۱۷:۱۵ قدس همدان جزییات مسابقه
ملوان(۳) شاهین(۲) جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۸۹ ۱۷:۱۵ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) سپاهان(۰) جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۸۹ ۱۷:۱۵ اکباتان تهران جزییات مسابقه

هفته هشتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صبا(۱) استیل آذين(۰) شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۹ ۱۹:۴۵ یادگار امام قم جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) پاس(۱) شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۹ ۱۹:۴۵ آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۱) استقلال تبریز(۰) شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۹ ۱۷:۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه
راه آهن(۲) ملوان(۰) شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۹ ۱۷:۱۵ اکباتان تهران جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) استقلال(۱) جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۸۹ ۱۸:۴۵ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) فولاد خوزستان(۲) جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۸۹ ۱۸:۴۵ تختی آبادان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) ذوب آهن(۲) جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ یادگارامام تبریز جزییات مسابقه
پیکان(۱) نفت تهران(۳) جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
سایپا(۲) شاهین(۱) جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۸۹ ۱۷:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه

هفته هفتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پاس(۲) سایپا(۲) شنبه ۶ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ قدس همدان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۲) پیکان(۴) شنبه ۶ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ یادگارامام تبریز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) صبا(۱) شنبه ۶ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
ملوان(۲) صنعت نفت آبادان(۱) شنبه ۶ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
شاهین(۲) راه آهن(۰) شنبه ۶ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) پرسپولیس(۱) شنبه ۶ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
استیل آذين(۰) تراکتور سازی(۱) شنبه ۶ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) مس کرمان(۱) جمعه ۵ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ اکباتان تهران جزییات مسابقه
استقلال(۴) سپاهان(۳) جمعه ۵ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۱۵ آزادی جزییات مسابقه

هفته ششم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۲) شاهین(۱) دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) ذوب آهن(۱) دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ تختی آبادان جزییات مسابقه
صبا(۴) استقلال تبریز(۴) دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
سایپا(۰) راه آهن(۱) دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) ملوان(۰) دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ یادگارامام تبریز جزییات مسابقه
سپاهان(۲) پاس(۱) یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
پیکان(۳) استیل آذين(۱) یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) فولاد خوزستان(۰) یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) استقلال(۰) یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ آزادی جزییات مسابقه

هفته پنجم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
راه آهن(۲) پرسپولیس(۳) پنج شنبه۲۸مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۴۵ آزادی جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۳) صنعت نفت آبادان(۲) پنج شنبه۲۸مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۴۵ یادگارامام تبریز جزییات مسابقه
استقلال(۳) پیکان(۰) چهارشنبه۲۷ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۴۵ آزادی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) سپاهان(۰) چهارشنبه۲۷ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
شاهین(۰) تراکتور سازی(۰) چهارشنبه۲۷ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
پاس(۱) نفت تهران(۱) چهارشنبه۲۷ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ قدس همدان جزییات مسابقه
استیل آذين(۱) مس کرمان(۱) چهارشنبه۲۷ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه
ملوان(۲) سایپا(۳) چهارشنبه۲۷ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) صبا(۰) سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه

هفته چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صنعت نفت آبادان(۰) پرسپولیس(۱) یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ تختی آبادان جزییات مسابقه
سپاهان(۱) شاهین(۰) شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
پیکان(۱) ملوان(۱) شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
مس کرمان(۵) استقلال تبریز(۲) شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
سایپا(۰) ذوب آهن(۲) شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) فولاد خوزستان(۳) شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ اکباتان تهران جزییات مسابقه
صبا(۵) راه آهن(۲) شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ یادگار امام قم جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۰) پاس(۱) شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
استقلال(۲) استیل آذين(۲) شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۳۰ آزادی جزییات مسابقه

هفته سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
شاهین(۰) صبا(۰) جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۸۹ ۲۰:۳۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) سپاهان(۱) جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۸۹ ۲۰:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) سایپا(۱) جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۸۹ ۱۹:۳۰ آزادی جزییات مسابقه
راه آهن(۰) صنعت نفت آبادان(۲) جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۸۹ ۱۹:۳۰ اکباتان تهران جزییات مسابقه
پاس(۱) پیکان(۰) جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۸۹ ۱۸:۱۵ قدس همدان جزییات مسابقه
ملوان(۲) مس کرمان(۱) جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۸۹ ۱۸:۱۵ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
استیل آذين(۱) نفت تهران(۱) جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) استقلال(۱) پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۹ ۱۹:۲۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۱) تراکتور سازی(۱) پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۹ ۱۷:۲۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه

هفته دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صبا(۲) پرسپولیس(۱) یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ ۲۰:۴۵ یادگار امام قم جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) سایپا(۰) یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ ۲۰:۴۵ تختی آبادان جزییات مسابقه
سپاهان(۰) ملوان(۰) یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ ۱۸:۱۵ فولاد شهر جزییات مسابقه
نفت تهران(۳) استقلال تبریز(۱) یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ ۱۸:۱۵ اکباتان تهران جزییات مسابقه
پیکان(۰) شاهین(۱) یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ ۱۸:۱۵ شهید رجایی قزوین جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۳) راه آهن(۱) یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقه
استقلال(۱) فولاد خوزستان(۲) شنبه ۹ مرداد ۱۳۸۹ ۱۹:۴۰ آزادی جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) ذوب آهن(۲) شنبه ۹ مرداد ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
استیل آذين(۳) پاس(۰) شنبه ۹ مرداد ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ دستگردی تهران جزییات مسابقه

هفته یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
شاهین(۱) صنعت نفت آبادان(۲) سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۸۹ ۲۰:۳۰ شهید بهشتی بوشهر جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) تراکتور سازی(۰) سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۸۹ ۱۹:۴۰ آزادی جزییات مسابقه
ملوان(۱) نفت تهران(۱) سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۸۹ ۱۸:۱۵ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
سایپا(۱) صبا(۰) سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۸۹ ۱۸:۱۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
راه آهن(۱) سپاهان(۱) سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۸۹ ۱۷:۴۰ اکباتان تهران جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) استیل آذين(۱) دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۹ ۲۰:۴۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) پیکان(۱) دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۹ ۱۹:۳۰ فولاد شهر جزییات مسابقه
پاس(۱) مس کرمان(۰) دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۹ ۱۸:۰۰ قدس همدان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۲) استقلال(۳) دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰ یادگار امام تبریز جزییات مسابقهبهترین گلزنان فصل


ردیف بازیکن تیم تعداد گل
۱ رضا نوروزی فولاد خوزستان ۲۴
۲ لوسیانو ادینهو مس کرمان ۲۲
۳ کریم انصاری فرد سایپا ۲۰
۴ ابراهیم توره سپاهان ۱۸
۵ مهرداد اولادی ملوان ۱۴
۶ آرش برهانی استقلال ۱۴
۷ سید محمد حسینی فریمانی ذوب آهن ۱۳
۸ سعید دقیقی استقلال تبریز ۱۳
۹ روح الله عرب صنعت نفت آبادان ۱۳
۱۰ آرش افشین فولاد خوزستان ۱۱
۱۱ فرهاد مجیدی استقلال ۱۰
۱۲ سیاوش اکبرپور استیل آذين ۹
۱۳ مارسیو خوزه نارسیو نفت تهران ۹
۱۴ محمد غلامی استیل آذين ۹
۱۵ پویا نزهتی ملوان ۹
۱۶ محمد نوری پرسپولیس ۹
۱۷ میثم بائو استقلال تبریز ۸
۱۸ محسن بیاتی نیا صبا ۸
۱۹ سید مهدی سید صالحی استقلال ۸
۲۰ جهانگیر عسگری پیکان ۸آرشیو فصل های لیگ برتر:

۸۸-۸۹ ۸۹-۹۰ ۹۰-۹۱ ۹۱ - ۹۲ ۹۲-۹۳

کلیه حقوق این وب‌سایت، طبق ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۲)، متعلق به شرکت پیشگامان فناوری یکتاپرداز است.
صفحه اصلی | قوانین و مقررات | راهنمای سایت | تماس با ما | مسابقه پیش بینی | درباره ما


طراحی وب سایت حرفه ای