لیگ برتر
فصل ۹۰-۹۱

جدول رده بندی

رتبه نام تیم تعداد بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سپاهان ۳۴ ۱۹ ۵ ۱۰ ۵۴ ۲۷ ۲۷ ۶۷
۲ تراکتور سازی ۳۴ ۱۹ ۶ ۹ ۵۷ ۳۲ ۲۵ ۶۶
۳ استقلال ۳۴ ۱۹ ۶ ۹ ۵۸ ۳۴ ۲۴ ۶۶
۴ صبا ۳۴ ۱۲ ۸ ۱۴ ۴۰ ۳۸ ۲ ۵۰
۵ نفت تهران ۳۴ ۱۳ ۱۱ ۱۰ ۳۶ ۳۸ ۴۹
۶ ذوب آهن ۳۴ ۹ ۷ ۱۸ ۲۹ ۳۳ ۴۵
۷ داماش گیلان ۳۴ ۱۱ ۱۲ ۱۱ ۳۴ ۳۸ ۴۴
۸ سایپا ۳۴ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۵۰ ۳۹ ۱۱ ۴۳
۹ مس کرمان ۳۴ ۱۱ ۱۳ ۱۰ ۳۵ ۳۹ ۴۳
۱۰ صنعت نفت آبادان ۳۴ ۱۱ ۱۳ ۱۰ ۴۹ ۵۷ ۴۳
۱۱ راه آهن ۳۴ ۹ ۱۰ ۱۵ ۴۳ ۴۲ ۱ ۴۲
۱۲ پرسپولیس ۳۴ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۵۰ ۵۴ ۴۲
۱۳ فجر سپاسی ۳۴ ۱۰ ۱۳ ۱۱ ۳۱ ۳۸ ۴۱
۱۴ فولاد خوزستان ۳۴ ۱۰ ۱۴ ۱۰ ۳۶ ۳۸ ۴۰
۱۵ ملوان ۳۴ ۹ ۱۳ ۱۲ ۳۳ ۳۴ ۳۹
۱۶ استقلال تبریز ۳۴ ۶ ۱۲ ۱۶ ۳۴ ۴۴ -۱۰ ۳۴
۱۷ شاهین ۳۴ ۶ ۱۳ ۱۵ ۳۰ ۴۳ -۱۳ ۳۳
۱۸ مس سرچشمه ۳۴ ۵ ۲۰ ۹ ۲۳ ۵۴ -۳۱ ۲۴


برنامه بازی ها

هیچ برنام بازی تعریف نشده استبازی های انجام شده


هفته سی و چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۳) نفت تهران(۰) جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سایپا(۲) صنعت نفت آبادان(۲) جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
سپاهان(۰) مس سرچشمه(۰) جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
راه آهن(۴) شاهین(۱) جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) صبا(۰) جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) ملوان(۰) جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۲) استقلال تبریز(۱) جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) پرسپولیس(۲) جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) ذوب آهن(۰) جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه

هفته سی و سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صنعت نفت آبادان(۱) استقلال(۲) یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) سپاهان(۰) یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۰) تراکتور سازی(۰) یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
صبا(۱) مس کرمان(۱) یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
شاهین(۲) سایپا(۲) یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۰) فجر سپاسی(۰) یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ملوان(۲) فولاد خوزستان(۰) یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) داماش گیلان(۰) یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
پرسپولیس(۳) راه آهن(۴) یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه

هفته سی و دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۰) استقلال تبریز(۰) جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) نفت تهران(۱) جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
مس کرمان(۴) مس سرچشمه(۱) جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) ذوب آهن(۰) جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
سایپا(۱) ملوان(۱) جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) صبا(۰) جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
سپاهان(۲) شاهین(۰) پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۴) پرسپولیس(۱) پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه

هفته سی و یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
شاهین(۱) استقلال(۱) یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) سپاهان(۲) یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) داماش گیلان(۰) یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) سایپا(۴) شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۹:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
راه آهن(۰) تراکتور سازی(۱) شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
صبا(۰) نفت تهران(۰) جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۱) فجر سپاسی(۰) جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ملوان(۰) مس کرمان(۰) جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۲) صنعت نفت آبادان(۱) جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه

هفته سی ام

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۳) صبا(۰) جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ ۱۸:۵۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
مس کرمان(۳) شاهین(۲) جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) ملوان(۰) جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۲) مس سرچشمه(۱) جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) استقلال تبریز(۰) جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
سایپا(۰) راه آهن(۱) جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) ذوب آهن(۱) جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
سپاهان(۱) پرسپولیس(۱) پنج‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه

هفته بیست و نهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۰) داماش گیلان(۳) یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ ۱۹:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۱) استقلال(۳) یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) استقلال تبریز(۲) یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
صبا(۲) صنعت نفت آبادان(۲) شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
شاهین(۱) نفت تهران(۰) شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
ملوان(۳) سپاهان(۴) شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) سایپا(۲) جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
راه آهن(۲) مس کرمان(۰) جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۰) فجر سپاسی(۰) جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه

هفته بیست و هشتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
فجر سپاسی(۱) شاهین(۰) پنج‌شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۱) صبا(۳) چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
استقلال(۲) ذوب آهن(۲) شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) ملوان(۰) جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) مس سرچشمه(۰) شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
سایپا(۰) تراکتور سازی(۱) شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) فولاد خوزستان(۱) شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
سپاهان(۳) راه آهن(۲) شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) پرسپولیس(۳) جمعه ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه

هفته بیست و هفتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
مس سرچشمه(۱) نفت تهران(۲) جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) مس کرمان(۱) دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ ۱۷:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) سپاهان(۰) دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
راه آهن(۲) استقلال(۲) شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) صبا(۱) شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
شاهین(۱) صنعت نفت آبادان(۱) شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
سایپا(۵) فجر سپاسی(۰) جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
ملوان(۱) استقلال تبریز(۰) جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) داماش گیلان(۱) جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه

هفته بیست و ششم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) ملوان(۰) چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) ذوب آهن(۱) چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) تراکتور سازی(۰) چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) فولاد خوزستان(۱) چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) شاهین(۰) چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
صبا(۲) پرسپولیس(۲) چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ۱۴:۴۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) راه آهن(۱) سه‌شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
سپاهان(۲) سایپا(۱) سه‌شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۱) مس سرچشمه(۱) سه‌شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه

هفته بیست و پنجم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
فولاد خوزستان(۳) صبا(۰) پنج‌شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
راه آهن(۰) داماش گیلان(۱) پنج‌شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۴) صنعت نفت آبادان(۱) چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
سپاهان(۴) مس کرمان(۰) چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
ملوان(۰) نفت تهران(۱) چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) فجر سپاسی(۳) سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
شاهین(۲) استقلال تبریز(۲) سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
سایپا(۲) استقلال(۲) دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۰) ذوب آهن(۰) دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه

هفته بیست و چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صنعت نفت آبادان(۱) ملوان(۲) جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) راه آهن(۲) جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) تراکتور سازی(۱) جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) سپاهان(۱) جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۱) فولاد خوزستان(۱) جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
استقلال(۲) پرسپولیس(۳) پنج‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) شاهین(۰) پنج‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
صبا(۳) مس سرچشمه(۱) پنج‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) سایپا(۰) پنج‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه

هفته بیست و سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۰) ذوب آهن(۰) یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
شاهین(۱) مس سرچشمه(۰) یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) صنعت نفت آبادان(۰) یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۰) استقلال(۲) یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
سایپا(۰) نفت تهران(۰) یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
راه آهن(۲) استقلال تبریز(۱) یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
ملوان(۱) صبا(۰) یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
سپاهان(۱) فجر سپاسی(۰) یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) داماش گیلان(۲) یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه

هفته بیست و دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۲) فولاد خوزستان(۱) چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
صبا(۱) شاهین(۱) چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) ملوان(۰) چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) سایپا(۳) چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) سپاهان(۱) چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۴) پرسپولیس(۲) چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۲) راه آهن(۱) چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۰) تراکتور سازی(۱) چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) مس کرمان(۰) چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه

هفته بیست و یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۲) مس سرچشمه(۱) جمعه ۳۰ دی ۱۳۹۰ ۱۶:۴۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سایپا(۰) صبا(۰) جمعه ۳۰ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
سپاهان(۱) استقلال تبریز(۰) جمعه ۳۰ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
راه آهن(۲) نفت تهران(۱) جمعه ۳۰ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) ذوب آهن(۱) پنج‌شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) صنعت نفت آبادان(۲) پنج‌شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) استقلال(۱) پنج‌شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
ملوان(۰) شاهین(۰) پنج‌شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۳) داماش گیلان(۱) پنج‌شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه

هفته بیستم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال تبریز(۲) پرسپولیس(۲) دوشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
استقلال(۰) مس کرمان(۱) یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۰ ۱۶:۴۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
صبا(۲) راه آهن(۱) یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) سایپا(۳) یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۰) سپاهان(۴) یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
شاهین(۰) تراکتور سازی(۳) یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۰) ملوان(۰) یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) فجر سپاسی(۰) یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) فولاد خوزستان(۳) یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه

هفته نوزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۴) شاهین(۱) سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ ۱۶:۴۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سایپا(۱) استقلال تبریز(۲) سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
سپاهان(۱) صبا(۲) سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۴) مس سرچشمه(۰) سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
راه آهن(۰) ملوان(۱) سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) استقلال(۱) سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) ذوب آهن(۱) سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) نفت تهران(۱) سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) صنعت نفت آبادان(۰) سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ ۱۴:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه

هفته هجدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) سپاهان(۱) جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ ۱۶:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
صبا(۲) تراکتور سازی(۲) جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۰) سایپا(۰) جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
شاهین(۱) فولاد خوزستان(۲) جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) داماش گیلان(۰) جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) فجر سپاسی(۰) پنج‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) راه آهن(۲) پنج‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۰) مس کرمان(۱) پنج‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ملوان(۲) پرسپولیس(۰) پنج‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه

هفته هفدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۱) فولاد خوزستان(۱) دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰ ۱۶:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
شاهین(۰) راه آهن(۰) دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۰) سایپا(۴) دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۰) داماش گیلان(۰) دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) استقلال(۲) شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۰ ۱۶:۱۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۰) سپاهان(۲) جمعه ۲۵ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ملوان(۰) تراکتور سازی(۰) جمعه ۲۵ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) مس کرمان(۰) پنج‌شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
صبا(۱) فجر سپاسی(۱) پنج‌شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه

هفته شانزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
راه آهن(۱) پرسپولیس(۱) پنج‌شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰ ۱۶:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
استقلال(۱) صنعت نفت آبادان(۲) سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۰ ۱۶:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) ملوان(۱) جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۰) مس سرچشمه(۰) جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
سپاهان(۱) ذوب آهن(۱) جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) صبا(۰) جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
سایپا(۳) شاهین(۰) جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) استقلال تبریز(۱) جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) نفت تهران(۳) جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه

هفته پانزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال تبریز(۱) استقلال(۲) شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
شاهین(۱) سپاهان(۱) شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) راه آهن(۰) شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
صبا(۰) داماش گیلان(۱) شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) فجر سپاسی(۱) شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) صنعت نفت آبادان(۳) شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۲) مس کرمان(۰) شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ملوان(۱) سایپا(۱) جمعه ۱۱ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) تراکتور سازی(۱) جمعه ۱۱ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه

هفته چهاردهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۳) شاهین(۲) پنج‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۰ ۱۶:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) راه آهن(۱) پنج‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) صبا(۲) پنج‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۳) مس سرچشمه(۳) چهارشنبه ۲ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
سپاهان(۲) فولاد خوزستان(۰) چهارشنبه ۲ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۰) استقلال تبریز(۲) چهارشنبه ۲ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) ملوان(۰) چهارشنبه ۲ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۰۰ ورشگاه شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
سایپا(۰) پرسپولیس(۱) سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) ذوب آهن(۱) سه‌شنبه ۱ آذر ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه

هفته سیزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۰) سپاهان(۰) شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۰ ۱۶:۲۰ ورزشگاه آزادی تهران جزییات مسابقه
صبا(۱) استقلال(۱) شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۰ ۱۴:۱۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) تراکتور سازی(۱) جمعه ۲۷ آبان ۱۳۹۰ ۱۶:۴۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۰) داماش گیلان(۴) جمعه ۲۷ آبان ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) صنعت نفت آبادان(۳) جمعه ۲۷ آبان ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
شاهین(۱) مس کرمان(۰) جمعه ۲۷ آبان ۱۳۹۰ ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
ملوان(۲) فجر سپاسی(۰) جمعه ۲۷ آبان ۱۳۹۰ ۱۴:۴۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۲) نفت تهران(۲) جمعه ۲۷ آبان ۱۳۹۰ ۱۴:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
راه آهن(۲) سایپا(۲) جمعه ۲۷ آبان ۱۳۹۰ ۱۴:۲۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه

هفته دوازدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
مس کرمان(۰) راه آهن(۰) دوشنبه ۹ آبان ۱۳۹۰ ۱۶:۴۵ ورشگاه شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
استقلال(۱) مس سرچشمه(۰) یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰ ۱۷:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) صبا(۳) یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰ ۱۴:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
سایپا(۰) فولاد خوزستان(۰) یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰ ۱۶:۴۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۰) ذوب آهن(۰) یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰ ۱۵:۴۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
سپاهان(۳) ملوان(۲) یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) شاهین(۱) شنبه ۷ آبان ۱۳۹۰ ۱۶:۴۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) تراکتور سازی(۲) شنبه ۷ آبان ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۲) پرسپولیس(۳) شنبه ۷ آبان ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه

هفته یازدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ذوب آهن(۰) استقلال(۲) شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۰ ۱۶:۴۵ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۲) صنعت نفت آبادان(۱) شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۰ ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
صبا(۳) استقلال تبریز(۱) شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) نفت تهران(۰) جمعه ۲۹ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۱۵ ورزشگاه آزادی تهران جزییات مسابقه
شاهین(۱) فجر سپاسی(۰) جمعه ۲۹ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) سایپا(۲) جمعه ۲۹ مهر ۱۳۹۰ ۱۶:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ملوان(۰) داماش گیلان(۱) جمعه ۲۹ مهر ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) مس کرمان(۱) پنج‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
راه آهن(۱) سپاهان(۱) پنج‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه

هفته دهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
مس کرمان(۱) پرسپولیس(۰) شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۰ ۱۶:۵۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
استقلال(۱) راه آهن(۱) جمعه ۲۲ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ ورزشگاه آزادی تهران جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) شاهین(۱) جمعه ۲۲ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۲) ملوان(۰) جمعه ۲۲ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۱۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۳) فولاد خوزستان(۲) جمعه ۲۲ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) سایپا(۱) جمعه ۲۲ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) مس سرچشمه(۰) جمعه ۲۲ مهر ۱۳۹۰ ۱۶:۵۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
سپاهان(۲) تراکتور سازی(۱) پنج‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
صبا(۰) ذوب آهن(۱) پنج‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه

هفته نهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ذوب آهن(۱) نفت تهران(۱) یکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۳۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
سایپا(۰) سپاهان(۴) یکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۱۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۱) استقلال تبریز(۲) شنبه ۹ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ ورشگاه شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ملوان(۴) استقلال(۲) شنبه ۹ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۱۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
شاهین(۱) داماش گیلان(۱) جمعه ۸ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۳۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) صبا(۰) جمعه ۸ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) فجر سپاسی(۰) جمعه ۸ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۳) مس کرمان(۱) جمعه ۸ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۴۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
راه آهن(۰) صنعت نفت آبادان(۲) جمعه ۸ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه

هفته هشتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ذوب آهن(۱) مس سرچشمه(۰) دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰ ۱۵:۴۵ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
مس کرمان(۳) سپاهان(۰) یکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۰ ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
استقلال(۱) سایپا(۰) دوشنبه ۴ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۳) تراکتور سازی(۳) یکشنبه ۳ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) پرسپولیس(۲) یکشنبه ۳ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
صبا(۱) فولاد خوزستان(۰) یکشنبه ۳ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۱) شاهین(۱) یکشنبه ۳ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۳) ملوان(۱) یکشنبه ۳ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
داماش گیلان(۳) راه آهن(۱) یکشنبه ۳ مهر ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه

هفته هفتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
شاهین(۱) ذوب آهن(۱) چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ ۲۰:۳۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
سپاهان(۳) داماش گیلان(۰) یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۸:۳۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) استقلال تبریز(۰) جمعه ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ ۲۰:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) استقلال(۲) جمعه ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ ۱۸:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۰) صبا(۱) جمعه ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ ۱۷:۰۰ ورشگاه شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) نفت تهران(۲) پنج‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ ۱۸:۵۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ملوان(۱) صنعت نفت آبادان(۲) پنج‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ ۱۸:۴۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
سایپا(۴) مس کرمان(۲) پنج‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ ۱۸:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
راه آهن(۱) فجر سپاسی(۱) پنج‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ ۱۸:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه

هفته ششم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صنعت نفت آبادان(۲) فولاد خوزستان(۲) جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ ۲۰:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
استقلال(۲) تراکتور سازی(۳) جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ ۲۰:۰۰ ورزشگاه آزادی تهران جزییات مسابقه
صبا(۱) ملوان(۰) جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ ۲۰:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) مس کرمان(۱) جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ ۱۹:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) سایپا(۰) جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ ۱۸:۴۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) پرسپولیس(۲) پنج‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۲۰:۰۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۱) شاهین(۰) پنج‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۹:۳۰ ورزشگاه شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۲) راه آهن(۲) پنج‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۹:۱۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۳) سپاهان(۲) پنج‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۷:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه

هفته پنجم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
فولاد خوزستان(۱) استقلال(۴) پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۰ ۲۲:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۵) استقلال تبریز(۱) پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
پرسپولیس(۳) صنعت نفت آبادان(۱) چهارشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۰ ۲۲:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران جزییات مسابقه
راه آهن(۳) مس سرچشمه(۱) چهارشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
سایپا(۳) داماش گیلان(۰) چهارشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
سپاهان(۰) نفت تهران(۱) چهارشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
شاهین(۴) صبا(۰) چهارشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) فجر سپاسی(۲) چهارشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ملوان(۳) ذوب آهن(۳) چهارشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه

هفته چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۲) فجر سپاسی(۰) چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران جزییات مسابقه
استقلال تبریز(۰) سپاهان(۲) چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) راه آهن(۲) چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
صبا(۳) سایپا(۰) چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) فولاد خوزستان(۰) چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
داماش گیلان(۲) تراکتور سازی(۳) چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۲) پرسپولیس(۲) سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۳۰ ورشگاه شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) مس کرمان(۰) سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
شاهین(۰) ملوان(۰) سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه

هفته سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
مس کرمان(۱) استقلال(۲) جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) صبا(۲) جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) نفت تهران(۱) جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
سپاهان(۲) صنعت نفت آبادان(۱) جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) داماش گیلان(۱) جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) استقلال تبریز(۲) پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۳۰ استادیوم آزادی تهران جزییات مسابقه
سایپا(۰) ذوب آهن(۱) پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
ملوان(۴) مس سرچشمه(۰) پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) شاهین(۰) پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه

هفته دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال تبریز(۱) سایپا(۱) یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) تراکتور سازی(۱) یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
مس سرچشمه(۰) فولاد خوزستان(۱) یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورشگاه شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ملوان(۰) راه آهن(۰) یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
شاهین(۲) پرسپولیس(۱) یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۳۰ ورزشگاه شهید بهشتی جزییات مسابقه
صبا(۰) سپاهان(۰) دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
نفت تهران(۳) مس کرمان(۲) دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
استقلال(۱) داماش گیلان(۰) دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) فجر سپاسی(۱) دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه

هفته یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سپاهان(۱) استقلال(۱) چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۳۰ فولاد شهر اصفهان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) ملوان(۱) سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۳۰ استادیوم آزادی تهران جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) شاهین(۰) سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
راه آهن(۲) ذوب آهن(۲) سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) صبا(۳) سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
سایپا(۳) مس سرچشمه(۱) سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) استقلال تبریز(۱) سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) نفت تهران(۰) سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) صنعت نفت آبادان(۰) سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ ۲۲:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقهبهترین گلزنان فصل


ردیف بازیکن تیم تعداد گل
۱ غلامرضا عنایتی صبا ۱۰
۲ فونیکه سی صنعت نفت آبادان ۷
۳ سید ایمان موسوی نفت تهران ۷
۴ کریم انصاری فرد سایپا ۶
۵ مجتبی جباری استقلال ۶
۶ فرهاد مجیدی استقلال ۶
۷ محمد ابراهیمی تراکتور سازی ۵
۸ سید محسن حسینی تراکتور سازی ۵
۹ حسین کاظمی راه آهن ۵
۱۰ علی کریمی پرسپولیس ۵
۱۱ عماد محمد رضا سپاهان ۵
۱۲ میلاد میداوودی استقلال ۵
۱۳ رضا نوروزی فولاد خوزستان ۵
۱۴ علی رضا نظیف کار داماش گیلان ۴
۱۵ کیوان امرایی مس کرمان ۳
۱۶ سعید دقیقی استقلال تبریز ۳
۱۷ پژمان شاه پری صبا ۳
۱۸ علیرضا عباسفرد راه آهن ۳
۱۹ جهانگیر عسگری داماش گیلان ۳
۲۰ سجاد مشکل پور صنعت نفت آبادان ۳آرشیو فصل های لیگ برتر:

۸۸-۸۹ ۸۹-۹۰ ۹۰-۹۱ ۹۱ - ۹۲ ۹۲-۹۳

کلیه حقوق این وب‌سایت، طبق ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۲)، متعلق به شرکت پیشگامان فناوری یکتاپرداز است.
صفحه اصلی | قوانین و مقررات | راهنمای سایت | تماس با ما | مسابقه پیش بینی | درباره ما


طراحی وب سایت حرفه ای