لیگ برتر
فصل ۹۱ - ۹۲

جدول رده بندی

رتبه نام تیم تعداد بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ استقلال ۳۴ ۱۹ ۵ ۱۰ ۴۲ ۱۸ ۲۴ ۶۷
۲ تراکتور سازی ۳۴ ۱۸ ۵ ۱۱ ۵۵ ۳۲ ۲۳ ۶۵
۳ سپاهان ۳۴ ۱۹ ۸ ۷ ۶۰ ۳۳ ۲۷ ۶۴
۴ فولاد خوزستان ۳۴ ۱۴ ۶ ۱۴ ۵۲ ۳۵ ۱۷ ۵۶
۵ نفت تهران ۳۴ ۱۴ ۷ ۱۳ ۴۲ ۲۹ ۱۳ ۵۵
۶ مس کرمان ۳۴ ۱۳ ۷ ۱۴ ۳۳ ۲۲ ۱۱ ۵۳
۷ پرسپولیس ۳۴ ۱۲ ۸ ۱۴ ۴۱ ۳۱ ۱۰ ۵۰
۸ راه آهن ۳۴ ۱۲ ۱۲ ۱۰ ۳۲ ۳۵ ۴۶
۹ سایپا ۳۴ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۳۷ ۳۳ ۴ ۴۵
۱۰ صبا ۳۴ ۱۰ ۹ ۱۵ ۳۷ ۳۳ ۴ ۴۵
۱۱ داماش گیلان ۳۴ ۱۱ ۱۳ ۱۰ ۳۶ ۴۳ ۴۳
۱۲ فجر سپاسی ۳۴ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۴۲ ۳۸ ۴ ۴۲
۱۳ ملوان ۳۴ ۹ ۱۲ ۱۳ ۳۴ ۳۹ ۴۰
۱۴ ذوب آهن ۳۴ ۹ ۱۴ ۱۱ ۳۶ ۴۰ ۳۸
۱۵ آلومینیوم هرمزگان ۳۴ ۷ ۱۳ ۱۴ ۲۶ ۴۰ -۱۴ ۳۵
۱۶ صنعت نفت آبادان ۳۴ ۴ ۱۷ ۱۳ ۳۱ ۶۰ -۲۹ ۲۵
۱۷ پیکان ۳۴ ۶ ۲۱ ۷ ۲۶ ۶۶ -۴۰ ۲۵
۱۸ گهر زاگرس ۳۴ ۳ ۲۱ ۱۰ ۲۴ ۵۹ -۳۵ ۱۹


برنامه بازی ها

هیچ برنام بازی تعریف نشده استبازی های انجام شده


هفته سی و چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
تراکتور سازی(۳) پرسپولیس(۱) جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
استقلال(۱) داماش گیلان(۲) جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۲) آلومینیوم هرمزگان(۲) جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
ملوان(۰) ذوب آهن(۱) جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۰) سایپا(۳) جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ درود جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) پیکان(۰) جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
صبا(۰) مس کرمان(۱) جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) راه آهن(۲) جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه

هفته سی و سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
فولاد خوزستان(۰) استقلال(۱) یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
راه آهن(۱) صبا(۱) یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
سایپا(۰) نفت تهران(۱) یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پیکان(۱) فجر سپاسی(۲) یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ قزوین جزییات مسابقه
مس کرمان(۵) گهر زاگرس(۱) یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۱) تراکتور سازی(۲) یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ بندر عباس جزییات مسابقه
ذوب آهن(۶) صنعت نفت آبادان(۰) یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) ملوان(۰) سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۹:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
داماش گیلان(۲) سپاهان(۱) جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه

هفته سی و دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) سپاهان(۱) دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ ۱۹:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) فولاد خوزستان(۱) دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ ۱۹:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۰) آلومینیوم هرمزگان(۱) دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ درود جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) راه آهن(۰) جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
ملوان(۰) پیکان(۰) جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
صبا(۲) سایپا(۱) جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) داماش گیلان(۰) جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) پرسپولیس(۱) جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) مس کرمان(۱) جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه

هفته سی و یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۲) گهر زاگرس(۰) جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ۱۹:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) صبا(۲) جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
سپاهان(۳) نفت تهران(۱) جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
راه آهن(۱) ذوب آهن(۱) جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
سایپا(۳) فجر سپاسی(۰) جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) صنعت نفت آبادان(۰) جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۳) ملوان(۲) جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ بندر عباس جزییات مسابقه
پیکان(۱) پرسپولیس(۲) یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ قزوین جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) تراکتور سازی(۲) پنج‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه

هفته سی ام

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
نفت تهران(۱) استقلال(۱) دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) سپاهان(۳) دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
صبا(۲) آلومینیوم هرمزگان(۱) یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) پیکان(۱) یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۰) سایپا(۳) یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۱) داماش گیلان(۲) یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ درود جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) مس کرمان(۲) جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ ۱۷:۳۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
ملوان(۰) راه آهن(۰) جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) فولاد خوزستان(۱) جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه

هفته بیست و نهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
راه آهن(۱) پرسپولیس(۰) یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ ۱۷:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۰) ذوب آهن(۰) یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ بندر عباس جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) فجر سپاسی(۱) یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۴) گهر زاگرس(۱) یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
استقلال(۱) تراکتور سازی(۰) جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) پیکان(۰) جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
سپاهان(۲) صبا(۰) جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
سایپا(۲) ملوان(۲) جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
داماش گیلان(۳) صنعت نفت آبادان(۱) جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه

هفته بیست و هشتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صبا(۱) استقلال(۱) دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ۱۷:۲۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) نفت تهران(۱) دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۱) سپاهان(۴) دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ درود جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
ملوان(۱) مس کرمان(۱) جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) داماش گیلان(۰) جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
پیکان(۲) راه آهن(۴) جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ قزوین جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۶) آلومینیوم هرمزگان(۰) جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
پرسپولیس(۴) سایپا(۱) پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ ۱۷:۲۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه

هفته بیست و هفتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
داماش گیلان(۱) صبا(۱) شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) گهر زاگرس(۰) شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
راه آهن(۰) مس کرمان(۴) شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۳) پیکان(۱) جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
سایپا(۰) ذوب آهن(۰) جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۰) پرسپولیس(۰) جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۱ ۱۴:۳۰ بندر عباس جزییات مسابقه
استقلال(۲) صنعت نفت آبادان(۱) پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۱ ۱۹:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۳) ملوان(۱) پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۳) فجر سپاسی(۱) پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه

هفته بیست و ششم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صبا(۱) نفت تهران(۲) سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) سپاهان(۰) یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ ۱۷:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
راه آهن(۱) داماش گیلان(۰) یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۱) تراکتور سازی(۲) یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ درود جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) آلومینیوم هرمزگان(۲) جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) مس کرمان(۲) جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
پیکان(۱) سایپا(۲) جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ قزوین جزییات مسابقه
ملوان(۲) فولاد خوزستان(۲) جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) استقلال(۵) جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ۱۴:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه

هفته بیست و پنجم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سایپا(۰) مس کرمان(۰) شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۰) پیکان(۱) شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ بندر عباس جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) فجر سپاسی(۰) شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) پرسپولیس(۱) شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
استقلال(۱) راه آهن(۰) جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۷:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۳) صنعت نفت آبادان(۰) جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) ذوب آهن(۱) جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) ملوان(۰) جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۱) صبا(۱) یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ درود جزییات مسابقه

هفته بیست و چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۰) فولاد خوزستان(۰) چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ ۱۶:۵۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
پیکان(۰) استقلال(۳) سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۶:۵۰ قزوین جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) نفت تهران(۱) سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
صبا(۰) تراکتور سازی(۰) سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۰) گهر زاگرس(۰) سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) سایپا(۰) سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) آلومینیوم هرمزگان(۰) سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ملوان(۳) داماش گیلان(۱) سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) سپاهان(۰) سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه

هفته بیست و سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۰) پرسپولیس(۰) جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) ملوان(۰) جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) راه آهن(۱) جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) مس کرمان(۱) جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
صبا(۳) صنعت نفت آبادان(۲) پنج‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) ذوب آهن(۱) پنج‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
سپاهان(۲) پیکان(۰) پنج‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۱) سایپا(۰) پنج‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ بندر عباس جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۰) فجر سپاسی(۳) پنج‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ ۱۴:۱۵ کرج جزییات مسابقه

هفته بیست و دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ملوان(۰) استقلال(۰) شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) فولاد خوزستان(۰) شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) داماش گیلان(۰) جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سایپا(۰) سپاهان(۳) جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پیکان(۱) نفت تهران(۳) جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ قزوین جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۰) تراکتور سازی(۱) جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) گهر زاگرس(۰) جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) صبا(۱) جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
راه آهن(۳) آلومینیوم هرمزگان(۰) جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه

هفته بیست و یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۲) مس کرمان(۱) دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۴) ذوب آهن(۳) یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) ملوان(۱) یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۳) راه آهن(۰) یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) سایپا(۱) یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) آلومینیوم هرمزگان(۱) یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
نفت تهران(۴) صنعت نفت آبادان(۱) یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
صبا(۰) پرسپولیس(۰) یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۲) پیکان(۰) یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱ ۱۴:۱۵ کرج جزییات مسابقه

هفته بیستم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ذوب آهن(۰) استقلال(۰) شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱ ۱۷:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) تراکتور سازی(۳) شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۰) نفت تهران(۰) شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ بندر عباس جزییات مسابقه
سایپا(۱) فولاد خوزستان(۱) شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پیکان(۰) داماش گیلان(۲) شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ قزوین جزییات مسابقه
پرسپولیس(۳) گهر زاگرس(۲) جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۱ ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
راه آهن(۰) سپاهان(۱) جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
ملوان(۰) صبا(۱) جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) فجر سپاسی(۱) جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه

هفته نوزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) سایپا(۰) دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) پیکان(۰) دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) مس کرمان(۰) دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) آلومینیوم هرمزگان(۲) دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
سپاهان(۰) فولاد خوزستان(۱) یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) ملوان(۱) یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۲) راه آهن(۱) یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱ ۱۴:۱۵ درود جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) پرسپولیس(۲) یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱ ۱۴:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
صبا(۰) ذوب آهن(۰) یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱ ۱۴:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه

هفته هجدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
آلومینیوم هرمزگان(۰) استقلال(۲) چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ بندر عباس جزییات مسابقه
سایپا(۲) تراکتور سازی(۲) چهارشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) صنعت نفت آبادان(۲) سه‌شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۱ ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) سپاهان(۰) سه‌شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) نفت تهران(۱) سه‌شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
ملوان(۱) گهر زاگرس(۱) سه‌شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
پیکان(۱) صبا(۴) سه‌شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ قزوین جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) فجر سپاسی(۰) سه‌شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) داماش گیلان(۲) سه‌شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه

هفته هفدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۰) تراکتور سازی(۱) دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) استقلال(۰) دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۳) نفت تهران(۱) دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
راه آهن(۱) فجر سپاسی(۰) دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
پیکان(۰) صنعت نفت آبادان(۰) دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ قزوین جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) ملوان(۳) دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۱) سپاهان(۱) دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ بندر عباس جزییات مسابقه
سایپا(۲) گهر زاگرس(۲) دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) صبا(۰) دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه

هفته شانزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۲) فولاد خوزستان(۳) چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۱ ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) سایپا(۰) چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۰) مس کرمان(۱) چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ کرج جزییات مسابقه
صبا(۰) راه آهن(۱) چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) پیکان(۰) چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) ذوب آهن(۱) چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
ملوان(۲) پرسپولیس(۲) چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
سپاهان(۳) داماش گیلان(۰) چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) آلومینیوم هرمزگان(۱) چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه

هفته پانزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۳) ذوب آهن(۲) دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱ ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۳) تراکتور سازی(۲) یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۱ ۱۶:۴۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
سپاهان(۰) استقلال(۱) یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
سایپا(۲) صبا(۰) یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
داماش گیلان(۲) نفت تهران(۰) یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۱) گهر زاگرس(۰) شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ ۱۶:۱۵ بندر عباس جزییات مسابقه
راه آهن(۲) صنعت نفت آبادان(۱) شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
پیکان(۱) ملوان(۰) شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ قزوین جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) فجر سپاسی(۰) شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه

هفته چهاردهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۶) پیکان(۰) چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۰) مس کرمان(۰) چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ۱۶:۵۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
صبا(۰) فولاد خوزستان(۰) چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) راه آهن(۰) چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
ملوان(۱) آلومینیوم هرمزگان(۰) چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) سایپا(۰) چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) داماش گیلان(۲) سه‌شنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۳) سپاهان(۴) سه‌شنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۰) استقلال(۲) دوشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۱ ۱۷:۴۵ کرج جزییات مسابقه

هفته سیزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
فولاد خوزستان(۲) فجر سپاسی(۱) جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۱ ۱۸:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۰) صبا(۱) جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۱ ۱۸:۰۰ بندر عباس جزییات مسابقه
راه آهن(۰) ملوان(۱) جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
سایپا(۱) صنعت نفت آبادان(۰) جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) پرسپولیس(۱) جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
استقلال(۲) نفت تهران(۱) پنج‌شنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۱ ۱۸:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۱) تراکتور سازی(۴) پنج‌شنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) گهر زاگرس(۰) پنج‌شنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
پیکان(۲) ذوب آهن(۲) پنج‌شنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ قزوین جزییات مسابقه

هفته دوازدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۲) راه آهن(۰) یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۱ ۱۸:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
پیکان(۰) مس کرمان(۰) شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۴۵ قزوین جزییات مسابقه
ملوان(۱) سایپا(۰) شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۴۵ تختی بندر انزلی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) آلومینیوم هرمزگان(۱) شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) استقلال(۰) شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۰) داماش گیلان(۰) جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۱ ۱۸:۰۵ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
صبا(۱) سپاهان(۱) جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۱ ۱۶:۵۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) نفت تهران(۰) جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۱) فولاد خوزستان(۱) جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰ کرج جزییات مسابقه

هفته یازدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سپاهان(۲) گهر زاگرس(۱) پنج‌شنبه ۲ آذر ۱۳۹۱ ۱۵:۱۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
راه آهن(۱) پیکان(۰) پنج‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
سایپا(۰) پرسپولیس(۰) سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۱ ۱۸:۱۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۳) صنعت نفت آبادان(۱) دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ۱۸:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
استقلال(۱) صبا(۰) دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ۱۸:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) ملوان(۲) دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ۱۸:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۳) فجر سپاسی(۳) دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ۱۸:۰۰ بندر عباس جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) ذوب آهن(۰) دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ۱۷:۱۵ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) تراکتور سازی(۱) دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ۱۷:۱۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه

هفته دهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۱) آلومینیوم هرمزگان(۰) پنج‌شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۱ ۱۸:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
ملوان(۰) سپاهان(۲) پنج‌شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۱ ۱۷:۲۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
صبا(۳) داماش گیلان(۳) پنج‌شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۱ ۱۷:۱۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۰) نفت تهران(۰) پنج‌شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۱ ۱۷:۱۵ کرج جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) استقلال(۲) چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۱ ۱۸:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) راه آهن(۱) چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۱ ۱۷:۱۵ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) تراکتور سازی(۰) چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۱ ۱۷:۱۵ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۳) سایپا(۲) چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۱ ۱۷:۱۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
پیکان(۰) فولاد خوزستان(۵) چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۱ ۱۶:۳۰ قزوین جزییات مسابقه

هفته نهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سپاهان(۲) پرسپولیس(۰) یکشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۱ ۱۸:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) صبا(۰) یکشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۱ ۱۷:۲۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) ملوان(۰) جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ ۱۸:۴۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
استقلال(۰) فجر سپاسی(۰) جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ ۱۸:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۱) صنعت نفت آبادان(۱) جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ ۱۸:۰۵ بندر عباس جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) ذوب آهن(۰) جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ ۱۸:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
سایپا(۲) پیکان(۱) جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ ۱۷:۲۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۵) گهر زاگرس(۰) جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ ۱۶:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) راه آهن(۱) جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه

هفته هشتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۰) نفت تهران(۰) یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۴۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
راه آهن(۰) استقلال(۲) شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۴۵ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
ملوان(۱) تراکتور سازی(۱) شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ ۱۸:۴۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
صبا(۱) گهر زاگرس(۰) شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ ۱۸:۳۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۶) داماش گیلان(۱) شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ ۱۸:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) فولاد خوزستان(۱) شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ ۱۸:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۱) سپاهان(۱) جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) سایپا(۲) جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۱۵ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
پیکان(۲) آلومینیوم هرمزگان(۱) جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ ۱۸:۳۰ قزوین جزییات مسابقه

هفته هفتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۲) پیکان(۰) پنج‌شنبه ۲ آذر ۱۳۹۱ ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) پرسپولیس(۱) چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۱) مس کرمان(۰) چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۰۰ بندر عباس جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۰) صبا(۰) چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) ذوب آهن(۰) چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
سپاهان(۱) فجر سپاسی(۰) چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) ملوان(۰) چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۲) صنعت نفت آبادان(۲) چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۰۰ کرج جزییات مسابقه
سایپا(۰) راه آهن(۱) سه‌شنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه

هفته ششم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۰) استقلال(۰) جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۱۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) صبا(۱) جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۱ ۲۰:۱۵ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
ملوان(۱) نفت تهران(۳) جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۱۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۳) تراکتور سازی(۱) جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) گهر زاگرس(۰) جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۱ ۱۸:۴۵ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) داماش گیلان(۰) جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۱ ۱۸:۳۵ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
پیکان(۱) سپاهان(۰) پنج‌شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۱۰ قزوین جزییات مسابقه
سایپا(۱) آلومینیوم هرمزگان(۰) پنج‌شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۱۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
راه آهن(۲) فولاد خوزستان(۱) پنج‌شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۱ ۱۹:۱۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه

هفته پنجم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
داماش گیلان(۱) پرسپولیس(۰) شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
استقلال(۱) ملوان(۱) جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۳) صنعت نفت آبادان(۲) جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) پیکان(۲) جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۱) ذوب آهن(۰) جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ کرج جزییات مسابقه
سپاهان(۰) سایپا(۲) جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۱) راه آهن(۱) جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ بندر عباس جزییات مسابقه
صبا(۱) فجر سپاسی(۱) جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) مس کرمان(۱) جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه

هفته چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
مس کرمان(۰) استقلال(۰) دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) سپاهان(۴) دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) تراکتور سازی(۱) دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
پیکان(۳) گهر زاگرس(۲) دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ قزوین جزییات مسابقه
ملوان(۱) فجر سپاسی(۰) دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۱) فولاد خوزستان(۱) دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ بندر عباس جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۲) نفت تهران(۶) دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
سایپا(۲) داماش گیلان(۰) دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) صبا(۲) یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ ۲۰:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه

هفته سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) ذوب آهن(۰) سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۲) راه آهن(۲) سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) مس کرمان(۱) سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) سایپا(۰) سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) آلومینیوم هرمزگان(۰) سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) صنعت نفت آبادان(۰) سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۵) پیکان(۳) سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۱) پرسپولیس(۱) دوشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۳۰ کرج جزییات مسابقه
صبا(۱) ملوان(۳) دوشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه

هفته دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ملوان(۲) صنعت نفت آبادان(۲) چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
پیکان(۱) تراکتور سازی(۱) چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ قزوین جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) نفت تهران(۱) سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) صبا(۲) چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) سپاهان(۳) چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
آلومینیوم هرمزگان(۰) داماش گیلان(۰) چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ بندر عباس جزییات مسابقه
سایپا(۲) استقلال(۱) چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
راه آهن(۳) گهر زاگرس(۱) سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) فجر سپاسی(۳) سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۱ ۲۲:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه

هفته یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
داماش گیلان(۱) فولاد خوزستان(۱) جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۱ ۲۱:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
استقلال(۱) آلومینیوم هرمزگان(۰) جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۱ ۲۰:۴۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۱) مس کرمان(۰) جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۱ ۲۰:۴۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۰) سایپا(۰) جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۱ ۲۰:۱۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
صنعت نفت آبادان(۰) پرسپولیس(۱) پنج‌شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۱ ۲۰:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) راه آهن(۱) پنج‌شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۱ ۲۰:۴۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
گهر زاگرس(۰) ملوان(۱) پنج‌شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۱ ۲۰:۴۵ کرج جزییات مسابقه
صبا(۴) پیکان(۰) پنج‌شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۱ ۲۰:۴۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۳) ذوب آهن(۰) پنج‌شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۱ ۲۰:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقهبهترین گلزنان فصل


ردیف بازیکن تیم تعداد گل
۱ سید جلال رافخایی ملوان ۱۹
۲ سید مهدی سید صالحی تراکتور سازی ۱۶
۳ محمد رضا خلعتبری سپاهان ۱۴
۴ مصطفی شجاعی مس کرمان ۱۴
۵ لوسیانو پریرا فولاد خوزستان ۱۲
۶ سعید دقیقی سایپا ۱۱
۷ جواهیر سوکای سپاهان ۱۱
۸ غلامرضا عنایتی مس کرمان ۱۱
۹ آرش برهانی استقلال ۱۰
۱۰ یعقوب کریمی نفت تهران ۱۰
۱۱ فلاویو لوپز تراکتور سازی ۱۰
۱۲ روح الله عرب صنعت نفت آبادان ۶
۱۳ امید ابراهیمی سپاهان ۵
۱۴ کریم انصاری فرد پرسپولیس ۵
۱۵ بهادر عبدی راه آهن ۵
۱۶ فرزاد حاتمی تراکتور سازی ۴
۱۷ احسان حاج صفی تراکتور سازی ۴
۱۸ عبدالله کرمی فولاد خوزستان ۴
۱۹ سید ایمان موسوی نفت تهران ۴
۲۰ ایوب والی فولاد خوزستان ۴آرشیو فصل های لیگ برتر:

۸۸-۸۹ ۸۹-۹۰ ۹۰-۹۱ ۹۱ - ۹۲ ۹۲-۹۳

کلیه حقوق این وب‌سایت، طبق ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۲)، متعلق به شرکت پیشگامان فناوری یکتاپرداز است.
صفحه اصلی | قوانین و مقررات | راهنمای سایت | تماس با ما | مسابقه پیش بینی | درباره ما


طراحی وب سایت حرفه ای