لیگ برتر
فصل ۹۲-۹۳

جدول رده بندی

رتبه نام تیم تعداد بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فولاد خوزستان ۳۰ ۱۶ ۵ ۹ ۳۶ ۲۴ ۱۲ ۵۷
۲ پرسپولیس ۳۰ ۱۶ ۶ ۸ ۳۴ ۱۵ ۱۹ ۵۵
۳ نفت تهران ۳۰ ۱۵ ۶ ۹ ۳۹ ۲۳ ۱۶ ۵۴
۴ سپاهان ۳۰ ۱۴ ۴ ۱۲ ۳۶ ۲۰ ۱۶ ۵۴
۵ استقلال ۳۰ ۱۵ ۶ ۹ ۳۴ ۲۵ ۹ ۵۳
۶ تراکتور سازی ۳۰ ۱۱ ۶ ۱۳ ۳۹ ۳۳ ۶ ۴۵
۷ ملوان ۳۰ ۱۳ ۱۱ ۶ ۴۰ ۳۳ ۷ ۴۴
۸ سایپا ۳۰ ۷ ۹ ۱۴ ۲۶ ۳۱ ۳۵
۹ صبا ۳۰ ۸ ۱۳ ۹ ۳۲ ۳۸ ۳۳
۱۰ گسترش فولاد تبریز ۳۰ ۷ ۱۲ ۱۱ ۳۱ ۳۴ ۳۲
۱۱ راه آهن ۳۰ ۷ ۱۳ ۱۰ ۲۶ ۳۴ ۳۱
۱۲ استقلال خوزستان ۳۰ ۶ ۱۳ ۱۱ ۲۶ ۳۷ -۱۱ ۲۹
۱۳ ذوب آهن ۳۰ ۶ ۱۳ ۱۱ ۲۴ ۳۶ -۱۲ ۲۹
۱۴ فجر سپاسی ۳۰ ۶ ۱۳ ۱۱ ۲۰ ۳۴ -۱۴ ۲۹
۱۵ داماش گیلان ۳۰ ۵ ۱۴ ۱۱ ۲۹ ۴۰ -۱۱ ۲۵
۱۶ مس کرمان ۳۰ ۲ ۱۰ ۱۸ ۲۱ ۳۶ -۱۵ ۲۴


برنامه بازی ها

هیچ برنام بازی تعریف نشده استبازی های انجام شده


هفته سی ام

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
صبا(۰) سایپا(۰) جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۰) فولاد خوزستان(۱) جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ تبریز جزییات مسابقه
سپاهان(۱) نفت تهران(۰) جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) ذوب آهن(۱) جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) ملوان(۱) جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
استقلال(۱) تراکتور سازی(۳) جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) مس کرمان(۱) جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۰) پرسپولیس(۱) جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۹:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه

هفته بیست و نهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
مس کرمان(۰) صبا(۰) یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) داماش گیلان(۱) یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
سایپا(۰) فجر سپاسی(۰) یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) راه آهن(۲) یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
نفت تهران(۴) گسترش فولاد تبریز(۱) یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) استقلال خوزستان(۰) یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ملوان(۲) سپاهان(۳) یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) استقلال(۱) یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه

هفته بیست و هشتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
گسترش فولاد تبریز(۱) ملوان(۲) پنج‌شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ تبریز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) پرسپولیس(۱) پنج‌شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
استقلال(۰) نفت تهران(۱) پنج‌شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) مس کرمان(۱) پنج‌شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
صبا(۲) ذوب آهن(۱) پنج‌شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
سپاهان(۲) سایپا(۲) پنج‌شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) تراکتور سازی(۱) پنج‌شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
راه آهن(۱) استقلال خوزستان(۰) پنج‌شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه

هفته بیست و هفتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۳) صبا(۱) جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۲ ۱۶:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۰) راه آهن(۳) پنج‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲ ۱۶:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) سپاهان(۰) پنج‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ملوان(۴) استقلال(۲) چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) فولاد خوزستان(۱) یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) فجر سپاسی(۱) یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
سایپا(۱) گسترش فولاد تبریز(۱) یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۱) داماش گیلان(۱) یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ خوزستان جزییات مسابقه

هفته بیست و ششم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۲) سایپا(۰) یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) ملوان(۰) یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
نفت تهران(۳) تراکتور سازی(۰) یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۰) مس کرمان(۰) یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ تبریز جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) پرسپولیس(۱) یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
صبا(۱) استقلال خوزستان(۱) جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) راه آهن(۱) جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
سپاهان(۱) ذوب آهن(۰) جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه

هفته بیست و پنجم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۲) سپاهان(۰) جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۰) داماش گیلان(۰) جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۶:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۰) فجر سپاسی(۰) جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) استقلال(۱) جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
سایپا(۰) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
ملوان(۲) نفت تهران(۰) جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) گسترش فولاد تبریز(۰) جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) صبا(۰) جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه

هفته بیست و چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) ذوب آهن(۱) یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۳) استقلال خوزستان(۱) یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) راه آهن(۱) یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
صبا(۳) داماش گیلان(۲) یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
ملوان(۱) تراکتور سازی(۱) یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) مس کرمان(۰) سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) سایپا(۱) سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۱) پرسپولیس(۰) سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ تبریز جزییات مسابقه

هفته بیست و سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
مس کرمان(۰) نفت تهران(۱) یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) استقلال(۰) جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۳) گسترش فولاد تبریز(۱) پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
راه آهن(۱) سپاهان(۱) پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
سایپا(۱) ملوان(۲) پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) صبا(۱) پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) فولاد خوزستان(۰) پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) فجر سپاسی(۳) پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه

هفته بیست و دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) استقلال خوزستان(۰) شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۱۶:۴۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۱) صبا(۲) شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
سپاهان(۲) داماش گیلان(۰) شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
ملوان(۲) مس کرمان(۱) شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) پرسپولیس(۱) شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
سایپا(۳) تراکتور سازی(۳) شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۵) راه آهن(۰) شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۱۵ تبریز جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) ذوب آهن(۱) پنج‌شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه

هفته بیست و یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
راه آهن(۰) استقلال(۱) شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) گسترش فولاد تبریز(۲) شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
صبا(۰) سپاهان(۱) شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) سایپا(۲) شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۰) فجر سپاسی(۰) شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) ملوان(۱) جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۰) فولاد خوزستان(۲) جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) نفت تهران(۰) جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه

هفته بیستم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) داماش گیلان(۰) سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ۱۶:۲۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) استقلال خوزستان(۰) سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) راه آهن(۰) سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
سپاهان(۳) فجر سپاسی(۰) سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) تراکتور سازی(۱) سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
ملوان(۰) پرسپولیس(۱) سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
سایپا(۱) ذوب آهن(۰) سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۰) صبا(۱) سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰ تبریز جزییات مسابقه

هفته نوزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
تراکتور سازی(۱) سپاهان(۲) جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
راه آهن(۱) نفت تهران(۳) جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) فولاد خوزستان(۲) جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
صبا(۱) استقلال(۲) جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) سایپا(۰) پنج‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۶:۲۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۰) ملوان(۲) پنج‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) مس کرمان(۱) پنج‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) گسترش فولاد تبریز(۰) پنج‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه

هفته هجدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) فجر سپاسی(۰) شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ ۱۶:۲۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) ذوب آهن(۲) جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۲) صبا(۰) جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
ملوان(۰) راه آهن(۱) جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) داماش گیلان(۰) جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) پرسپولیس(۶) جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
سایپا(۱) استقلال خوزستان(۱) پنج‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
سپاهان(۰) گسترش فولاد تبریز(۰) پنج‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه

هفته هفدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۲) ذوب آهن(۱) جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۲ ۱۶:۲۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۱) مس کرمان(۱) جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
صبا(۱) نفت تهران(۲) جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) ملوان(۳) جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۱) تراکتور سازی(۲) جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ تبریز جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) فولاد خوزستان(۰) پنج‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
راه آهن(۰) سایپا(۰) پنج‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
سپاهان(۰) استقلال(۰) پنج‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه

هفته شانزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۰) گسترش فولاد تبریز(۰) جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) سپاهان(۰) جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
ملوان(۲) صبا(۱) جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) فجر سپاسی(۰) جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
سایپا(۲) داماش گیلان(۳) جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) راه آهن(۱) جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) پرسپولیس(۰) جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) استقلال خوزستان(۱) پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه

هفته پانزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
تراکتور سازی(۱) استقلال(۱) جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۴۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
سایپا(۲) صبا(۱) جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پرسپولیس(۰) استقلال خوزستان(۰) چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) گسترش فولاد تبریز(۱) یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۴۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) سپاهان(۲) یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) راه آهن(۳) یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
ملوان(۳) فجر سپاسی(۱) یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) داماش گیلان(۱) یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه

هفته چهاردهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
راه آهن(۰) پرسپولیس(۱) یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۱) تراکتور سازی(۴) یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ خوزستان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) سایپا(۱) یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
استقلال(۲) فولاد خوزستان(۰) جمعه ۳ آبان ۱۳۹۲ ۱۷:۴۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۱) نفت تهران(۲) جمعه ۳ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ تبریز جزییات مسابقه
داماش گیلان(۵) ذوب آهن(۱) پنج‌شنبه ۲ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
سپاهان(۱) ملوان(۲) پنج‌شنبه ۲ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
صبا(۲) مس کرمان(۲) پنج‌شنبه ۲ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه

هفته سیزدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
نفت تهران(۱) استقلال(۱) شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۴۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
پرسپولیس(۲) داماش گیلان(۰) جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲ ۱۸:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) فولاد خوزستان(۲) جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۴۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
سایپا(۰) سپاهان(۰) جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۴۵ کرج جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) فجر سپاسی(۲) جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۳) راه آهن(۲) پنج‌شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
ملوان(۲) گسترش فولاد تبریز(۱) پنج‌شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۴۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
ذوب آهن(۱) صبا(۱) پنج‌شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۴۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه

هفته دوازدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) ملوان(۰) یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲ ۱۶:۲۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
صبا(۱) پرسپولیس(۱) جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۸:۱۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۱) سایپا(۲) جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۶:۰۰ تبریز جزییات مسابقه
سپاهان(۰) مس کرمان(۰) جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۶:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
داماش گیلان(۰) استقلال خوزستان(۰) جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۶:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۰) نفت تهران(۲) پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۲ ۱۷:۲۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
راه آهن(۱) تراکتور سازی(۲) پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۲ ۱۶:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) ذوب آهن(۰) پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۲ ۱۶:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه

هفته یازدهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سایپا(۰) استقلال(۱) یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۱) صبا(۰) جمعه ۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۷:۳۰ خوزستان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) سپاهان(۱) جمعه ۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۷:۱۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) گسترش فولاد تبریز(۲) جمعه ۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۷:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) نفت تهران(۰) جمعه ۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۶:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ملوان(۱) فولاد خوزستان(۲) جمعه ۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۶:۱۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
راه آهن(۱) داماش گیلان(۰) جمعه ۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۶:۱۵ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) فجر سپاسی(۰) پنج‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۱۷:۲۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه

هفته دهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۱) مس کرمان(۱) سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
سپاهان(۲) پرسپولیس(۰) جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۴) سایپا(۱) جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۴۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
صبا(۲) راه آهن(۱) جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) استقلال خوزستان(۱) جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ ۱۷:۱۵ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
نفت تهران(۰) ملوان(۰) جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ ۱۷:۱۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) تراکتور سازی(۰) جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ ۱۷:۱۵ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۲) ذوب آهن(۰) پنج‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۷:۵۰ تبریز جزییات مسابقه

هفته نهم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سایپا(۰) نفت تهران(۰) شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۴۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) گسترش فولاد تبریز(۰) جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۰) سپاهان(۲) جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۴۵ خوزستان جزییات مسابقه
داماش گیلان(۲) صبا(۱) جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
مس کرمان(۲) فولاد خوزستان(۲) جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) فجر سپاسی(۰) جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۱۷:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) استقلال(۰) پنج‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۲) ملوان(۲) پنج‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه

هفته هشتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۰) پرسپولیس(۰) جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۵۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) ذوب آهن(۰) پنج‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
ملوان(۰) سایپا(۳) پنج‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
سپاهان(۰) راه آهن(۰) پنج‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۴۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) مس کرمان(۰) پنج‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۴۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
صبا(۱) تراکتور سازی(۳) پنج‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۴۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) داماش گیلان(۲) پنج‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۴۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۱) استقلال خوزستان(۱) پنج‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۰۰ تبریز جزییات مسابقه

هفته هفتم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال خوزستان(۲) استقلال(۰) شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) سایپا(۰) جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۳) نفت تهران(۲) جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
راه آهن(۱) گسترش فولاد تبریز(۲) جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) ملوان(۳) جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
صبا(۳) فجر سپاسی(۰) جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) سپاهان(۱) جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
پرسپولیس(۳) فولاد خوزستان(۱) جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۰۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه

هفته ششم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال(۳) راه آهن(۱) یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۳) استقلال خوزستان(۲) جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۱۵ تختی اهواز جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) پرسپولیس(۰) جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
سپاهان(۲) صبا(۱) جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
ملوان(۱) ذوب آهن(۲) جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
سایپا(۱) مس کرمان(۰) جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) تراکتور سازی(۰) جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۰) داماش گیلان(۲) جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ تبریز جزییات مسابقه

هفته پنجم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
استقلال خوزستان(۲) نفت تهران(۴) جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ ۲۰:۳۰ خوزستان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) فولاد خوزستان(۱) جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۴۵ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
صبا(۲) گسترش فولاد تبریز(۲) جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۴۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
ذوب آهن(۰) سایپا(۰) جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۴۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۰) مس کرمان(۰) جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۴۵ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) سپاهان(۱) جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۴۵ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) ملوان(۰) جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) استقلال(۲) پنج‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه

هفته چهارم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
سپاهان(۰) تراکتور سازی(۱) یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۴۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
ملوان(۲) استقلال خوزستان(۱) یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۴۵ تختی انزلی جزییات مسابقه
نفت تهران(۲) راه آهن(۱) یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۴۵ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
مس کرمان(۰) ذوب آهن(۰) یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۴۵ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۲) فجر سپاسی(۰) یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۴۵ تبریز جزییات مسابقه
سایپا(۱) پرسپولیس(۰) یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۲۵ انقلاب کرج جزییات مسابقه
استقلال(۱) صبا(۰) شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ ۲۱:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۳) داماش گیلان(۱) شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ ۲۰:۳۰ تختی اهواز جزییات مسابقه

هفته سوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
پرسپولیس(۲) مس کرمان(۰) چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۲) استقلال(۴) سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۱۵ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۰) سایپا(۰) سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
صبا(۰) فولاد خوزستان(۱) سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۱) سپاهان(۱) سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ تبریز جزییات مسابقه
ذوب آهن(۲) تراکتور سازی(۴) سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
راه آهن(۰) ملوان(۰) سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
داماش گیلان(۱) نفت تهران(۱) سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه

هفته دوم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
ذوب آهن(۰) پرسپولیس(۰) جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۱۵ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
فولاد خوزستان(۱) فجر سپاسی(۰) جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ تختی اهواز جزییات مسابقه
نفت تهران(۱) صبا(۲) جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ ورزشگاه دستگردی جزییات مسابقه
استقلال(۱) سپاهان(۲) پنج‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقه
تراکتور سازی(۱) گسترش فولاد تبریز(۱) پنج‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز جزییات مسابقه
ملوان(۰) داماش گیلان(۰) پنج‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ تختی انزلی جزییات مسابقه
مس کرمان(۱) استقلال خوزستان(۱) پنج‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ شهید باهنر کرمان جزییات مسابقه
سایپا(۰) راه آهن(۳) پنج‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ انقلاب کرج جزییات مسابقه

هفته یکم

تیم میزبان تیم میهمان تاریخ مسابقه زمان مسابقه محل مسابقه مشاهده جزییات
داماش گیلان(۱) سایپا(۱) پنج‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت جزییات مسابقه
فجر سپاسی(۰) نفت تهران(۱) پنج‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز جزییات مسابقه
راه آهن(۰) مس کرمان(۰) پنج‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ ورزشگاه اکباتان جزییات مسابقه
صبا(۱) ملوان(۰) پنج‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ ورزشگاه یادگار امام (ره) قم جزییات مسابقه
سپاهان(۲) فولاد خوزستان(۰) پنج‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ فولادشهر اصفهان جزییات مسابقه
گسترش فولاد تبریز(۱) استقلال(۲) پنج‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۱۵ تبریز جزییات مسابقه
استقلال خوزستان(۲) ذوب آهن(۰) چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۰۰ خوزستان جزییات مسابقه
پرسپولیس(۱) تراکتور سازی(۰) چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۱۵ ورزشگاه آزادی جزییات مسابقهبهترین گلزنان فصل


ردیف بازیکن تیم تعداد گل
۱ کریم انصاری فرد تراکتور سازی ۱۴
۲ غلامرضا عنایتی صبا ۱۳
۳ مهرداد بایرامی گسترش فولاد تبریز ۱۲
۴ مهدی دغاغله ملوان ۱۱
۵ رضا نوروزی نفت تهران ۱۱
۶ لوسیانو پریرا فولاد خوزستان ۹
۷ سید جلال رافخایی ملوان ۹
۸ مهدی رجب زاده ذوب آهن ۹
۹ سجاد شهباززاده سایپا ۹
۱۰ علی قربانی نفت تهران ۶
۱۱ لوسیانو ادینهو مس کرمان ۴
۱۲ محمد غلامی سپاهان ۴
۱۳ فرزاد حاتمی فولاد خوزستان ۳
۱۴ بختیار رحمانی فولاد خوزستان ۳
۱۵ روح‌الله سیف‌اللهی داماش گیلان ۳
۱۶ محمد قاضی استقلال ۳
۱۷ فرید کریمی صبا ۳
۱۸ علی کریمی تراکتور سازی ۳
۱۹ فرهاد مجیدی استقلال ۳
۲۰ میلاد میداوودی استقلال خوزستان ۳آرشیو فصل های لیگ برتر:

۸۸-۸۹ ۸۹-۹۰ ۹۰-۹۱ ۹۱ - ۹۲ ۹۲-۹۳

کلیه حقوق این وب‌سایت، طبق ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۲)، متعلق به شرکت پیشگامان فناوری یکتاپرداز است.
صفحه اصلی | قوانین و مقررات | راهنمای سایت | تماس با ما | مسابقه پیش بینی | درباره ما


طراحی وب سایت حرفه ای